Skargi oddalone – uchwała antysmogowa obroniona

Przyjęta 15 stycznia br. przez Sejmik Województwa Małopolskiego tzw. uchwała antysmogowa została zaskarżona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie (WSA). Wczoraj Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM) poinformował, że WSA oddalił wszystkie te skargi. Sporna uchwała od 1 września 2019 r. wprowadza ograniczenia dotyczące rodzajów paliw używanych do ogrzewania na obszarze Gminy Miejskiej Kraków. Jak zaznacza

Krakowska straż miejska bierze piece pod lupę

Tak jak w roku ubiegłym, w związku z rozpoczynającym się sezonem grzewczym, kontrole jakości domowych palenisk podejmą krakowscy strażnicy miejscy. Funkcjonariusze będą się przyglądać piecom używanym przez krakowian od 1 października br. do 31 marca 2017 r. – zapowiada krakowski magistrat i jednocześnie zastrzega, iż istnieje możliwość przedłużenia akcji kontrolnej o miesiąc. W inspekcje kontrolne

Piła aktualizuje Plan gospodarki niskoemisyjnej

Miasto Piła poinformowało o podjęciu działania zmierzających do zaktualizowania Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Piła (PGN). Urząd Miasta zaprasza instytucje, przedsiębiorców oraz wspólnoty mieszkaniowe do zgłaszania planowanych przedsięwzięć związanych z ograniczeniem emisji do PGN. Zgłoszone informacje o planowanych działaniach będą podstawą nie tylko do aktualizacji dokumentu, ale również do zmiany uchwały rady gminy, którą dokument

Pierwsze efekty ekodoradców w Małopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego pochwalił się pierwszymi efektami realizowanego w regionie projektu LIFE „Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w zdrowej atmosferze”. Projekt, ten to – jak podkreśla urząd marszałkowski – ambitna strategia Małopolski w walce o czystsze powietrze w regionie. Oficjalnie został on rozpoczęty 22 czerwca br. i już zaczyna przynosić

„Eko-Tramwaj” – sposób na edukację o ochronie powietrza

Kraków wpadł na nietypowy pomysł w zakresie edukacji dotyczącej ochrony powietrza i informacji o prowadzonych w mieście działaniach związanych z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń do powietrza. Jest nim „Eko-Tramwaj”, który przez sześć miesięcy kursować będzie po Grodzie Kraka. Będzie on jeździł na różnych liniach, a przejazd nim jest bezpłatny. Wewnątrz, mieszkańcy mogą uzyskać informacje nt., funkcjonujących

Ochrona powietrza tematem konkursu w Wielkopolsce

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” – to tytuł Konkursu, do udziału w którym zaprasza Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jego pierwsza edycja poświęcona jest ochronie powietrza. Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej. Ma się to dokonywać przez podkreślanie zagrożeń, jakie dotykają środowisko przyrodnicze oraz

Aktualizacja Programu ochrony powietrza – konsultacje w Małopolskich miastach

W najbliższych dniach w większych miastach Małopolski odbywać się będą spotkania konsultacyjne, dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego. Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zaprasza do udziału w spotkaniach i podkreśla, że rośnie świadomość zagrożeń płynących z oddychania złej jakości powietrzem. Dowodzą tego – jak podaje samorząd województwa – badania opinii

By oddychać czystym powietrzem

Podczas festynu „Żegnamy lato na rok”, który 3 września br. odbył się w Ostrowie Wielkopolskim, zainaugurowana została miejska kampania edukacyjna poświęcona przeciwdziałaniu niskiej emisji. W ramach kampanii, której towarzyszy hasło: „Chcemy oddychać w Ostrowie!”, prowadzone będą konkursy i różne wydarzenia związane z ochroną środowiska, w mieście pojawią się też bilbordy, banery i plakaty. Rozdawane będą

Kontrole pojazdów i pieców pod katem jakości spalin

Pod koniec sierpnia br. Urząd Miejski we Wrocławiu podsumował prowadzone na terenie miasta działania kontrole spalin, które wykonywane są przy pomocy dymomierzy i stacji badawczej. Policja i Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) we Wrocławiu korzystają z 17 dymomierzy, a na użytku tej drugiej jest także przewoźna stacji badawcza pojazdów oraz analizator spalin. Wrocław dofinansował zakup tego

Zmiana kotłowni – mniejsza emisja

Zmiana, zaopatrującej osiedle Słoneczne w Starym Sączu, kotłowni węglowej na kotłownię gazowo-olejową w znaczny sposób poprawi stan powietrza w mieście. Poprawa ta będzie możliwa dzięki ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w tym pyłu o ok. 12 tys. kg, dwutlenku siarki o ok. 4 tys. kg, dwutlenku węgla o ok. 650 tys. kg i tlenku węgla

Facebook