Kontrole pojazdów i pieców pod katem jakości spalin

Pod koniec sierpnia br. Urząd Miejski we Wrocławiu podsumował prowadzone na terenie miasta działania kontrole spalin, które wykonywane są przy pomocy dymomierzy i stacji badawczej.

Policja i Inspekcja Transportu Drogowego (ITD) we Wrocławiu korzystają z 17 dymomierzy, a na użytku tej drugiej jest także przewoźna stacji badawcza pojazdów oraz analizator spalin. Wrocław dofinansował zakup tego sprzętu w wysokości 410 tys. zł – 370 tys. dla ITD i – 40 tys. dla Policji.

spaliny_samochodowe

W tym roku pracownicy ITD przeprowadzili 141 kontroli pojazdów przy pomocy dymomierzy i 676 używając mobilnej linii diagnostycznej. W osiemnastu przypadkach stwierdzono niespełnianie norm ochrony środowiska. Natomiast w ubiegłym roku przy użyciu dymomierza Inspekcja skontrolowała 357 samochodów a mobilna linia diagnostyczna pozwoliła na zweryfikowanie 770 pojazdów. Wówczas w 16 przypadkach inspektorzy stwierdzili naruszenia w zakresie ochrony środowiska.

Z kolei Ekipa Techniki Drogowej i Ekologii Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu od początku br. sprawdziła, pod kątem emisji spalin, 989 samochodów. W czasie tych kontroli okazało się, że 82 samochody nie spełniają wymogów. Ich kierowcom zostały odebrane dowody rejestracyjne.
W ramach pakietu różnych działań, mających zapewnić poprawę jakości powietrza w mieście, angażowana jest także wrocławska Straż Miejska, która kontroluje nieruchomości pod kątem materiałów spalanych w piecach. Strażnicy miejscy do 30 czerwca br. przeprowadzili 1663 kontrole, w wyniku których nałożyli 133 mandaty na łączną kwotę niemal 25 tys. zł. Jak informuje Urząd Miejski we Wrocławiu kontrole Straży Miejskiej prowadzone są nieprzerwanie, a w okresie grzewczym będą jeszcze częstsze.

W ubiegłym roku przeprowadzono 1900 kontroli, nałożono 242 mandaty na kwotę ponad 44,5 tys. zł i pouczono 38 osób.
Magistrat poinformował także, że jest w trakcie poszukiwania warsztatów, które za darmo będą przeprowadzały kontrole jakości spalin samochodowych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Miejski we Wrocławiu, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook