Aktualizacja Programu ochrony powietrza – konsultacje w Małopolskich miastach

W najbliższych dniach w większych miastach Małopolski odbywać się będą spotkania konsultacyjne, dotyczące aktualizacji Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego.

Poinformował o tym Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, który zaprasza do udziału w spotkaniach i podkreśla, że rośnie świadomość zagrożeń płynących z oddychania złej jakości powietrzem. Dowodzą tego – jak podaje samorząd województwa – badania opinii publicznej, które wskazują, że niemal 90% mieszkańców województwa opowiada się za wprowadzeniem obowiązku likwidacji kotłów, które mają największy wpływ na zanieczyszczenie powietrza. Małopolanie opowiadają się również za wprowadzeniem norm jakości węgla i popierają pomysł zaostrzenia kar za spalanie odpadów.

Poparciem cieszą się także pomysły mające na celu zakaz wjazdu do centrów dużych miast samochodów z silnikami diesla, które nie spełniają aktualnie obowiązujących norm emisji spalin, oraz zmierzające do ograniczenia ruchu samochodów w większych miastach.

Jak tłumaczy samorząd zaktualizowany Program ochrony powietrza dla województwa małopolskiego ma odpowiadać na te potrzeby, wskazując, obowiązki w tym zakresie, za realizację których odpowiedzialne będą władze regionalne i lokalne.

jakość_powietrza_małopolskaProjekt dokumentu zostanie poddany konsultacjom społecznym., które przeprowadzone zostaną m.in. w formie spotkań w największych miastach regionu. Do udziału w nich zaproszeni są przedstawiciele zainteresowanych gmin, mieszkańcy i organizacje. Podczas spotkań prezentowane będą założenia przygotowanej aktualizacji Programu.

Spotkania konsultacyjne rozpoczynają się już jutro w Krakowie, a więcej informacji na ich temat dostępne jest na stronie www.malopolska.pl.

Na podstawie www.malopolska.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook