Ochrona powietrza tematem konkursu w Wielkopolsce

„Nasz pomysł na ochronę środowiska” – to tytuł Konkursu, do udziału w którym zaprasza Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Jego pierwsza edycja poświęcona jest ochronie powietrza.

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży, a przede wszystkim młodzieży gimnazjalnej. Ma się to dokonywać przez podkreślanie zagrożeń, jakie dotykają środowisko przyrodnicze oraz promowanie pozytywnych postaw zakresie jego ochrony.

ochrona_powietrza_wielkopolska

W konkursie mogą wziąć udział uczniowie gimnazjów, a tematem I edycji Konkursu „Nasz pomysł na ochronę środowiska” jest ochrona powietrza.
Praca konkursowa powinna zostać opracowana w formie krótkiego filmu (spotu) propagującego ochronę powietrza. Jako przykład pomysłu na pracę konkursową urząd marszałkowski proponuje nakręcenie filmu, który prezentowałby kontrast pomiędzy aktualnym, faktycznym stanem powietrza, a stanem oczekiwanym, czy na zasadzie przeciwieństw pokazywałby zachowania szkodzące jakości powietrza i sprzyjające jego poprawie. Film powinien trwać od 60 do 180 sekund.

Na prace konkursowe urząd czeka do 31 października br.

Więcej informacji tutaj.

Na podstawie www.umww.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook