By oddychać czystym powietrzem

Podczas festynu „Żegnamy lato na rok”, który 3 września br. odbył się w Ostrowie Wielkopolskim, zainaugurowana została miejska kampania edukacyjna poświęcona przeciwdziałaniu niskiej emisji.

W ramach kampanii, której towarzyszy hasło: „Chcemy oddychać w Ostrowie!”, prowadzone będą konkursy i różne wydarzenia związane z ochroną środowiska, w mieście pojawią się też bilbordy, banery i plakaty. Rozdawane będą również ulotki, a także różnego rodzaju gadżety. Całość środków przeznaczonych na kampanię została pozyskana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Chcemy oddychać w Ostrowie

Działania edukacyjne mają przyczynić się do zmiany niepożądanych zachowań mieszkańców Ostrowa oraz do wyczulenia ich na problematykę związaną z potrzebą ochrony powietrza w mieście. U podstaw akcji legły wyniki pomiarów jakości powietrza, które jak informuje ostrowski magistrat, nie pozostawiają złudzeń. Według danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska dopuszczalna norma stężenia szkodliwego pyłu PM10 w styczniu br. została przekroczona aż 19 razy, a w całym ubiegłym roku dopuszczalne stężenie pyłu PM10 zostało przekroczone 81 razy.

Kampania jest prowadzona we współpracy z Miejskim Zakładem Zieleni, który pozyskał na nią 50 tys. zł i Zakładem Oczyszczania i Gospodarki Odpadami MZO (25 tys. zł).

Ciekawym pomysłem w ramach kampanii jest zastosowanie kartek pocztowych z odpowiednim przesłaniem, które będzie można np. wrzucić do skrzynki pocztowej sąsiadowi, który spala w piecu odpady. Graficznym motywem przewodnim kampanii są kolorowe dłonie chroniące miasto przed zgubnym wpływem zanieczyszczeń powietrza.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, rys. UM Ostrowa Wlkp., fot na otwarcie P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook