25 czujników w Olsztynie

Urząd Miasta Olsztyna (UM) poinformował, że na olsztyńskich osiedlach pojawiło się 25 czujników mierzących określone parametry jakości powietrza.

Zastosowane w Olsztynie urządzenia mierzą stężenia pyłów PM2,5, PM10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę.

Monitoring powietrza w Olsztynie

Jak podaje UM, w minionym tygodniu urządzenia były instalowane i kalibrowane, aby wskazywały właściwe pomiary. Zainstalowano je niemal na wszystkich olsztyńskich osiedlach. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli sprawdzić jakość olsztyńskiego powietrza. Służy do tego specjalna aplikacja, którą można pobrać w Internecie. Wyniki pomiarów można też śledzić na miejskich stronach: w portalu Bezpieczny Olsztyn oraz Olsztyn.eu.

Monitoring powietrza

Olsztyński magistrat podkreśla, że miasto zakupiło 25 detektorów smogu zgodnie z Programem Ograniczenia Niskiej Emisji. Będą one mierzyć stężenie pyłów PM2,5, PM10, wilgotność powietrza, ciśnienie atmosferyczne oraz temperaturę, czyli to wszystko, co ma wpływ na tworzenie się smogu. W ciągu pierwszego roku użytkowanie zbudowanego w Olsztynie systemu kosztować będzie 30 tys. zł, a każdy kolejny rok to wydatek w wysokości 18,5 tys. zł.

Poza czujnikami stacjonarnymi, specjalne pomiarowe urządzenia trafiły także do Straży Miejskiej. Mobilny sprzęt pozwoli kontrolować stężenie pyłów i gazów w czasie rzeczywistym i w przypadku potwierdzenia spalania odpadów wyciągać konsekwencje przewidziane prawem. Urządzenia kosztowały łącznie 32 tys. zł.

Na podstawie www.olsztyn.eu

fot. UM Olsztyna

Udostępnij

Facebook