Apel w sprawie śląskiej uchwały antysmogowej

W związku z tym, że tzw. uchwała antysmogowa przyjęta przez Sejmik Województwa Śląskiego zacznie obowiązywać od 1 września br., marszałek tego województwa wystosował apel do szefów największych producentów materiałów palnych na rynku.

W trosce, by przyjęte przepisy prawa mogły być stosowane w sposób najefektywniejszy, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, skierował apel do prezesów Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA oraz Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o.

Ograniczyć użycie złej jakości paliw

Tylko wtedy mamy szansę na skuteczną walkę ze smogiem, kiedy wszyscy będziemy konsekwentni w przyjętych założeniach. Niezbędne są ciągle rozwiązania systemowe w tym względzie na poziomie całego kraju, ale niezbędna jest też odpowiednia postawa producentów materiału palnego. Musimy w tej potyczce stanowić jedność – podkreśla Wojciech Saługa.

Nowe przepisy antysmogowe zaczną obowiązywać od 1 września 2017 r. i obejmą cały obszar województwa śląskiego. Od tego też czasu, jako opał, nie będzie już można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

Ograniczyć użycie złej jakości paliw

„ …Zwracam się z apelem, by dwaj najwięksi producenci paliw stałych w Polsce włączyli się do walki o czyste powietrze i tym samym dali wyraz troski o dobro mieszkańców naszego regionu. Paliwo, które Państwo dostarczają, może być efektywniej i z pożytkiem wykorzystywane przez producentów energii i ciepła, a co najistotniejsze – z poszanowaniem zdrowia obywateli naszego kraju. Nie uchybi to zatem ekonomicznemu rachunkowi, którym muszą się Państwo kierować jak każda firma na rynku.

Jako na przedsiębiorstwach, które mogą poszczycić się przymiotnikiem państwowe, spoczywa na Państwa firmach dodatkowo odpowiedzialność za mieszkańców naszego kraju. Istnieją bowiem wartości wyższe, takie jak zdrowie i życie obywateli, dla których rachunek zysków i strat nie jest wyłącznym kryterium sukcesu.” – można przeczytać w apelu marszałka.

Uchwała obowiązywać będzie m.in. wszystkich tych, którzy po 1 września planują instalację urządzeń grzewczych. Osoby te muszą pamiętać, że muszą to być kotły minimum klasy 5.

W uchwale antysmogowej założono trzy daty graniczne dotyczące wymiany starych kotłów, których stosowanie zależne jest od liczby lat użytkowania. W przypadku kotłów eksploatowanych powyżej 10 lat od daty produkcji trzeba będzie je wymienić do końca 2021 r. Użytkownicy kotłów mających od 5 do 10 lat, powinni wymienić je do końca 2023 r. Z kolei osoby korzystające z najmłodszych kotłów mają czas na ich wymianę do końca 2025 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego przypomina też, że uchwała odnosi się również do stosowanych na rynku kotłów klasy 3 i 4. Ze względu na to, że do 2016 r. wymiana na takie kotły była dofinansowywana, graniczną datę ich obowiązkowej wymiany na klasę 5 wydłużono do końca 2027 r.

Na podstawie www.slaskie.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook