Deklaracja na rzecz poprawy jakości powietrza

Warszawa będzie stopniowo odchodzić od palenia węglem – jednogłośnie zapowiadają władze stolicy i województwa mazowieckiego. 26 lutego, w trakcie III Kongresu Czystego Powietrza została podpisana deklaracja współpracy dotycząca poprawy jakości powietrza – poinformował Urząd m.st. Warszawy (UM).

Walka o czyste powietrze w stolicy jest moim priorytetem. Inwestujemy w ekologiczny transport publiczny, zieleń oraz wspieramy warszawianki i warszawiaków w wymianie tzw. „kopciuchów”. Chcemy wyeliminować węgiel używany w indywidualnych źródłach ogrzewania oraz wprowadzić zakaz palenia w kominkach w dniach z prognozowanym przekroczeniem normy jakości powietrza. Przewidujemy, że będziemy mogli wdrożyć przepisy w IV kwartale 2023 roku – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Natomiast już dziś mamy atrakcyjny program dotacyjny do ekologicznych źródeł ogrzewania. Warszawiacy, którzy w tym roku złożą wniosek do miasta o dofinansowanie likwidacji starego pieca mogą liczyć na 100% pokrycia kosztów inwestycji – dodał.

Z kolei Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego podkreśliła: – Spalania węgla nie można zakazać z dnia na dzień. Wprowadzenie tak znaczącego zaostrzenia postanowień uchwały musi być dobrze przemyślane i racjonalnie realizowane. Cieszy nas deklaracja Warszawy o gotowości do zmian. My jako samorząd Mazowsza deklarujemy pomoc organizacyjną, ale też finansową w ramach środków unijnych i środków z budżetu województwa.

W podpisanej deklaracji samorządy wojewódzki i stołeczny zapowiadają, obok ścisłej współpracy nad zaostrzeniem przepisów uchwały antysmogowej, rzetelną wymianę informacji. Według stołecznego magistratu, da ona możliwość właściwego diagnozowania problemów związanych z zanieczyszczeniami powietrza. Ważne jest też podniesienie efektywności egzekwowania zapisów uchwały antysmogowej. Sygnatariusze zobowiązali się również do prowadzenia akcji informacyjno-edukacyjnych, które zwiększą świadomość mieszkańców stolicy oraz Mazowsza o zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń powietrza. Będą także rozszerzać współpracę o kolejnych partnerów, by proekologiczne działania były prowadzone w coraz szerszym zakresie i przynosiły coraz lepsze efekty.

Warszawa walczy ze smogiem

W 2019 r. Warszawa przyjęła ok. 800 wniosków o dotacje na wymianę kotłów w lokalach prywatnych. Inwestycje te zostały lub zostaną zrealizowane w 2019 r. i na początku 2020 r. Od stycznia tempo składania wniosków znacząco się zwiększyło dzięki wyższym dotacjom i uproszczeniu procedur – podkreśla UM.

Z kolei w zasobie komunalnym stolica w zeszłym roku zlikwidowała 543 tzw. „kopciuchy”. Obecnie do likwidacji pozostaje ich jeszcze około tysiąca. Stołeczny magistrat przewiduje, że większość tych źródeł ogrzewania zostanie wymienionych do końca 2021.

Ratusz wskazuje również, że w celu poprawy jakości powietrza zintensyfikował zazielenianie stolicy. Dowodem ma być fakt, że w zeszłym roku stolica posadziła ok. 130 tys. nowych drzew, które oczyszczają powietrze.

Warszawa stawia też na przyjazny środowisku transport. W ubiegłym roku miasto podpisało umowę na dostawę 213 ekologicznych tramwajów, a ten rok rozpoczął się od umowy na 45 nowych energooszczędnych pociągów metra. Do Warszawy przyjechał już pierwszy ze 130 przegubowych autobusów elektrycznych, zamówionych w lipcu ubiegłego roku. Dzięki temu będzie można wycofać autobusy z silnikami diesla z Traktu Królewskiego. Miejskie Zakłady Autobusowe rozpisały też przetarg na dostawy 160 niskoemisyjnych autobusów na CNG i LNG.

Mazowsze w trosce o czyste powietrze

Magistrat zaznacza również, że w decydującą fazę wchodzą prace nad nowym programem ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. Już na początku marca projekt dokumentu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostanie poddany szerokim konsultacjom społecznym, a także opiniowaniu m.in. przez Ministerstwo Klimatu, samorządowców czy Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie i Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Samorząd Mazowsza musi dopracować i wprowadzić nowy program do 15 czerwca 2020 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Warszawy

fot. UM Warszawy

Udostępnij

Facebook