Dron i czujniki zbadają jakość powietrza w Twardogórze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) informuje, że Gmina Twardogóra uruchamia system kontroli jakości powietrza, a będzie do tego wykorzystywać bezzałogowy statek powietrzny (dron) i stacjonarne czujniki rozmieszczone w siedmiu punktach miasta.

Dron i czujniki zbadają jakość powietrza

Urządzenia będą badały skład dymów z kominów nie tylko na terenie miasta, ale i całej gminy, a całkowita wartość przedsięwzięcia wynosi niemal 96 tys. zł, przy czym 76 tys. zł stanowi wsparcie ze środków WFOŚiGW.

Sprzęt pomiarowy będzie badać stężenia pyłów PM10 i PM2,5, a także zawartość innych substancji w powietrzu, a wśród nich dwutlenku węgla oraz formaldehydu.

Samorząd Gminy Twardogóra zdecydował o uruchomieniu nowoczesnego systemu monitoringu powietrza z powodu licznych interwencji zgłaszanych przez mieszkańców, zaniepokojonych powtarzającymi się widokami gęstych dymów, wydobywających się z kominów niektórych budynków oraz fetoru – podkreśla Paweł Czuliński, burmistrz Miasta i Gminy Twardogóra.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu

fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

Udostępnij

Facebook