Emisja CO2 mniejsza o 13 ton rocznie

Na dachu bloku przy jednej z ulic Wałbrzycha zainstalowano 102 panele fotowoltaiczne o łącznej mocy ponad 17 kV.

Wytwarzana przez nie energia elektryczna posłuży m.in. do zasilania urządzeń w budynku i oświetlenia wokół niego. Szacuje się, że roczne oszczędności w rozliczeniu energii wyniosą blisko 10 tys. zł. Panele powstały dzięki wsparciu udzielonemu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW). Na inwestycji zyska także środowisko – dzięki wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych – rocznie do atmosfery emitowanych będzie ponad 13 ton CO2 mniej.

IMG_1901

Fundusz na realizację tej inwestycji wypłacił ponad 90 tys. zł, w tym ok. 40% stanowiła dotacja, pozostała zaś część to niskooprocentowana pożyczka.

Warto przypomnieć, że Na tego typu inwestycje dla dolnośląskich spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych WFOŚiGW otrzymał z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 25 mln złotych w ramach programu PROSUMENT. W kwocie tej mieści się 16 mln zł pożyczki i 9 mln zł dotacji. Pieniądze z tego Programu mogą zostać wykorzystane także na wykonanie źródeł ciepła opalanych biomasą, pomp ciepła, kolektorów słonecznych, małych elektrowni wiatrowych i instalacje mikrokogeneracyjne.

WFOŚiGW przypomina, że nabór wniosków o dofinansowanie trwa do 31. października, a umowy będą zawierane z beneficjentami do końca br. Natomiast projekt musi zostać zrealizowany do końca 2017 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW we Wrocławiu, fot. WFOŚiGW we Wrocławiu

Udostępnij

Facebook