Inauguracja prac Zespołu ds. uchwały antysmogowej

Ostatniego dnia maja br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zainaugurowano prace Zespołu ds. uchwały antysmogowej.

W spotkaniu otwierającym prace Zespołu uczestniczyła Marzena Wodzińska, członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele świata nauki, samorządów oraz organizacji społecznych.

Inauguracja prac Zespołu ds. uchwały antysmogowej

Zespół ma przygotować projekt uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Inauguracyjne spotkanie w sprawie uchwały antysmogowej

Nasze spotkanie jest świadectwem tego, jak bardzo Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zależy na poprawie jakości powietrza w naszym regionie – powiedziała Marzena Wodzińska podczas oficjalnego rozpoczęcia prac Zespołu. – Przed nami jeszcze wiele do zrobienia w tym zakresie, jednakże musimy mieć świadomość, że praca na rzecz ochrony powietrza jest procesem ciągłym. Jestem przekonana, że tak zróżnicowane grono specjalistów, naukowców, samorządowców i społeczników wypracuje optymalny model rozwiązań.

Przewidywany termin przygotowania projektu uchwały antysmogowej i poddania jej do opiniowania właściwym organom to druga połowa bieżącego roku.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook