Jakość małopolskiego powietrza w czerwcu

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie opublikował „Informację o zanieczyszczeniu powietrza w województwie małopolskim w okresie 1-30 czerwca 2016 roku”.

Zawarto w niej informację, że w omawianym miesiącu ciągłe pomiary substancji zanieczyszczających powietrze prowadzono w 17 automatycznych stacjach monitoringowych. Sześć spośród nich zlokalizowanych było w Krakowie, dwie w Tarnowie, a dziewięć umiejscowionych w strefie małopolskiej prowadziło pomiary w Nowym Sączu, Olkuszu, Skawinie, Trzebini, Zakopanem, Szymbarku, Szarowie, Kaszowie i Nowym Targu.

małopolska_powietrze

Pomiary pyłu zawieszonego PM10 metodą wagową prowadzone były na czterech stanowiskach zlokalizowanych w Bochni, Gorlicach, Niepołomicach oraz Tuchowie, a pył PM2,5 monitorowano na trzech stanowiskach w Aglomeracji Krakowskiej, na jednym w Tarnowie i na czterech w strefie małopolskiej (w Nowym Sączu, Trzebini, Zakopanem i Bochni).

Oprócz pomiarów stałych, w czerwcu prowadzone były również serie pomiarów okresowych w zakresie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 i dwutlenkiem siarki w strefie małopolskiej.

Wśród szeregu wyników pomiarów wskazanych w tabelach, krakowski WIOŚ zwraca uwagę, że w ramach stałych pomiarów stężenia PM10 nie odnotowano przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Podobnie, przekroczeń poziomu dopuszczalnego nie odnotowano w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku węgla.

Przekroczenia poziomu dopuszczalnego odnotowano natomiast względem ozonu.

Więcej informacji o wynikach pomiarów tutaj

Na podstawie www.krakow.pios.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook