Mazowieckie przepisy antysmogowe. Konsultacje

20 lipca br. rozpoczęły się konsultacje projektu tzw. uchwały antysmogowej dla województwa mazowieckiego.

O rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących ww. projektu poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Projekt uchwały antysmogowej do konsultacji

W ubiegłym tygodniu Zarząd Województwa Mazowieckiego poinformował o skierowaniu do konsultacji projektu uchwały sejmiku w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów dotyczących eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. uchwały antysmogowej).

uchwała antysmogowa dla Mazowsza

Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu stosowania w celach grzewczych określonych rodzajów paliw. Zakazem są objęte muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki produkowane z ich wykorzystaniem. Jeśli sejmik województwa przyjmie projekt w zaproponowanej obecnie postaci, to nie będzie również można spalać węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Poza margines korzystania zostaną usunięte także paliwa, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu 0-3 mm wynosi powyżej 15% i paliwa zawierające biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20%.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać uwagi i składać wnioski w formie pisemnej na adres UMWM, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Na wnioski i uwagi do projektu uchwały urząd marszałkowski oczekiwać będzie do 18 sierpnia br.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Zarząd Województwa Mazowieckiego.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook