Osiem banków zgłosiło się do programu „Czyste Powietrze”

Alior Bank, BNP Paribas Bank Polska, Bank Ochrony Środowiska, Bank Pocztowy, Bank Polskiej Spółdzielczości i zrzeszone Banki Spółdzielcze, Credit Agricole Bank Polska, Santander Consumer Bank oraz Banki Spółdzielcze SGB – to banki, które jako pierwsze chcą wprowadzić ścieżkę kredytową w programie „Czyste Powietrze”. Jak wskazuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, łącznie to kilka tysięcy placówek, w których Polacy będą mogli skorzystać z nowego kredytu antysmogowego. Współpraca z bankami ułatwić ma dostęp do dofinansowania na wymianę starych nieefektywnych źródeł ciepła i termomodernizację domów jednorodzinnych.

Banki dysponować będzie limitem środków w wysokości 1,5 mld zł

W latach 2021-2022 banki będą dysponować łącznym limitem środków w wysokości 1,5 mld zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚiGW) wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem „Czyste Powietrze”.

Ogłoszony przez NFOŚiGW, w porozumieniu z funduszami wojewódzkimi, nabór banków do programu „Czyste Powietrze” zakończył się 23 lutego br. Złożono osiem aplikacji i wszystkie uzyskały pozytywne decyzje. W pierwszej połowie kwietnia planowane jest podpisywanie pierwszych umów o współpracy między NFOŚiGW, WFOŚiGW a bankami.

Ścieżka bankowa „Czystego Powietrza”

Narodowy Fundusz przypomina, że przygotowywana ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje objęcie kredytów gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK). Dzięki gwarancjom BGK banki będą mogły zaproponować lepsze warunki finansowania inwestycji m.in. przez rezygnację z wymogu stosowania dodatkowych zabezpieczeń.

Pierwsze wnioski o kredyt na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze” i dotację na częściową jego spłatę będzie można złożyć w bankach w połowie tego roku – dodaje NFOŚiGW. U swoich doradców w bankach Polacy otrzymają informacje o programie „Czyste Powietrze” oraz pomoc w złożeniu wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału zaciągniętego kredytu.

Z rozmów ze Związkiem Banków Polskich – partnera NFOŚiGW we wdrożeniu programu „Czyste Powietrze” – wynika, że kolejne banki komercyjne rozważają dołączenie do systemu wdrażania powszechnego kredytu antysmogowego jeszcze w tym roku – dodaje Fundusz.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook