Pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych

Od sierpnia w gminie Skawina prowadzony jest pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych. Program zakończy się pod koniec br. – podaje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM).

Monitoring zanieczyszczeń przemysłowych – pilotażowy projekt w Skawinie

Urząd marszałkowski zaznacza, że omawiany pilotaż jest prowadzany po wcześniejszym rozpoznaniu zainteresowania i potencjału innych gmin aglomeracji krakowskiej. Projekt platformy internetowej do monitoringu zanieczyszczeń przemysłowych został opracowany przez zespół Qubit, laureata nagrody specjalnej przyznanej przez Krakowski Park Technologiczny podczas Smogathonu 2019. Pilotażowe wdrożenie jest prowadzone przez Krakowski Park Technologiczny w ramach realizacji projektu SISCODE. Prace nad platformą prowadzone są w ścisłej konsultacji i współpracy z UMWM, Urzędem Miasta i Gminy Skawina oraz Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie (WIOŚ).

Monitoring zanieczyszczeń przemysłowych

To bardzo ważne, aby zobowiązać zakłady przemysłowe do natychmiastowego reagowania i informowania mieszkańców o awarii. W ten sposób każdy będzie miał szansę, aby chronić się przed jej skutkami. Nowe rozwiązanie to na razie pilotaż, ale docelowo chcemy nim objąć całą Małopolskę – podkreślił Tomasz Urynowicz, wicemarszałek województwa małopolskiego.

Monitoring zanieczyszczeń przemysłowych – łatwy dostęp do informacji

Według UMWM, sprawny system obejmujący monitoring zanieczyszczeń przemysłowych pozwoli na zdobycie rzetelnej wiedzy w tym zakresie oraz szybkie reagowanie na zdarzenia niekorzystne dla środowiska. Dla mieszkańca to przede wszystkim łatwy i wygodny dostęp do informacji na temat przedsiębiorstw zlokalizowanych na jego terenie (docelowo, w całym województwie małopolskim) w zakresie incydentów zanieczyszczenia powietrza przez zakłady przemysłowe, posiadanych pozwoleń na emisję w danym roku, faktycznego poziomu emisji, a także dostępu do raportów z kontroli. Dla przedsiębiorcy system jest natomiast uproszczonym sposobem ewidencjonowania danych zawartych w pozwoleniach na emisję zanieczyszczeń, ułatwieniem procesu monitorowania poziomów zanieczyszczeń i łatwym dostępem do danych historycznych.

Pilotażowy monitoring zanieczyszczeń przemysłowych – „strefa mieszkańca”

Jak podaje urząd marszałkowski, w „strefie mieszkańca” użytkownicy mogą zapoznać się z ostatnimi incydentami zanieczyszczenia powietrza, zgłaszanymi za pośrednictwem aplikacji ekointerwencja, a także z najnowszymi awariami zgłaszanymi przez działające w okolicy przedsiębiorstwa. W tym drugim przypadku po kliknięciu w odnośnik „szczegóły” można zapoznać się z opisem incydentu. W zakładce „lista przedsiębiorstw” dostępna jest pełna lista firm z gminy Skawina. Po wybraniu konkretnej firmy można się dowiedzieć o dozwolonych dla danego przedsiębiorstwa poziomami emisji, a także sprawdzić historię incydentów i awarii oraz poziomy emisji substancji w poprzednim roku.

Co daje „Mapa kontroli”?

Z kolei „Mapa kontroli” umożliwia sprawdzenie i analizę, kiedy dane przedsiębiorstwo było kontrolowane przez WIOŚ i jakie były wnioski z kontroli. Dane dotyczą całego województwa i są importowane z Biuletynu Informacji Publicznej WIOŚ. „Strefa przedsiębiorcy” umożliwia firmom biorącym udział w pilotażu, aktualizowanie danych z pozwoleń na emisję oraz na bieżące zgłaszanie incydentów.

Doświadczenia z pilotażu obejmującego monitoring zanieczyszczeń przemysłowych będą wykorzystane

Doświadczenia i rekomendacje zgromadzone podczas pilotażu zostaną wykorzystane przez UMWM przy tworzeniu docelowego rozwiązania obejmującego wszystkie gminy i przedsiębiorstwa działające na terenie województwa małopolskiego. System ten będzie częścią strony powietrze.malopolska.pl – zapowiada urząd marszałkowski.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook