Prawie 1,5 tys. wniosków o dofinansowanie wymiany ogrzewania

Jak poinformował Urząd Miasta Kraków w tym roku mieszkańcy Krakowa złożyli już 1466 wniosków o udzielenie dotacji na zmianę systemu ogrzewania. Jak podkreślają urzędnicy, to znacznie więcej niż w podobnym okresie ubiegłego roku, gdy łącznie do magistratu wpłynęło 977 wniosków.

Już teraz, w związku z liczbą zarejestrowanych w tym roku wniosków, można stwierdzić, że liczba likwidowanych palenisk węglowych i kotłowni będzie większa niż w latach ubiegłych. Do końca kwietnia rozpatrzono bowiem 1452 wnioski, z czego 1375 na kwotę ponad 29 mln zł wpisano na listę wniosków zaopiniowanych pozytywnie, a 77 odrzucono.

W ramach Programu ograniczania niskiej emisji

Urząd przypomina, że w 2014 r. w ramach Programu ograniczania niskiej emisji (PONE) udało się zlikwidować 1320 palenisk węglowych i 878 kotłowni, a w roku ubiegłym 1156 palenisk węglowych i 1159 kotłowni.

węgielDla ułatwienia działań mieszkańcom krakowski magistrat sporządził listę rekomendowanych firm – wykonawców realizujących zadania w ramach PONE, która ma pomóc w wyborze sprawdzonej i rzetelnej oferty wykonania zadania objętego dofinansowaniem. Obecnie, na liście rekomendowanych znajduje się 7 firm, a kolejne oferty oczekują na weryfikację i ocenę komisji naboru.

Jednocześnie Urząd przypomina, że złożenie wniosku w tym roku gwarantuje otrzymanie do 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych inwestycji, które w kolejnych latach będzie malało i będzie wynosiło: w 2017 r. do 80% kosztów kwalifikowanych i do 60% kosztów kwalifikowanych w 2018 r.

Warto przy tym podkreślić, że osoby, które dokonały zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości nawet 100% różnicy kosztów ogrzewania.

Na podstawie: krakow.pl

Udostępnij

Facebook