Ruda Śląska walczy z niską emisją

Sezon grzewczy oznacza problemy z jakością powietrza – zaznacza Urząd Miasta Ruda Śląska (UM). W Rudzie Śląskiej jakość powietrza monitoruje 15 czujników, których instalacja została sfinansowana przez miasto. Strażnicy miejscy kontrolują, czy w domowych piecach nie są spalane odpady. Władze Rudy Śląskiej walczą z niską emisją także termomodernizując miejskie obiekty i dofinansowując wymianę starych pieców czy wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii (OZE).

Chociaż temperatury jak na tę porę roku były dotąd stosunkowo wysokie, to pomiary jakości powietrza pokazują narastający problem. Dlatego tak ważne jest, aby do pieców trafiał jedynie przeznaczony dla nich opał. Nie ograniczamy się jednak do kontroli, ale systematycznie poprawiamy efektywność energetyczną naszych budynków i wspieramy finansowo mieszkańców, którzy wybierają bardziej ekologiczne źródła ciepła – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

Kontrole straży miejskiej

W ramach walki z niską emisją Straż Miejska w Rudzie Śląskiej na bieżąco kontroluje, czy w domowych piecach są spalane odpady komunalne. W tym celu funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu i pobrać do badań popiół.

Przy tej okazji rudzki magistrat podkreśla, że nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł.

Warto przy tym pamiętać, że od 1 września 2017 r. na terenie całego województwa śląskiego obowiązują przepisy tzw. uchwały antysmogowej. Zapisy uchwały dotyczą wszystkich użytkowników pieców, kotłów i kominków na paliwo stałe. Od chwili wejścia w życie uchwały nie można stosować węgla brunatnego, mułów i flotokoncentratów oraz biomasy stałej o wilgotności powyżej 20%.

Za sprawą nowelizacji przepisów od 1 listopada 2018 r. strażnicy gminni mogą łatwiej karać osoby łamiące przepisy uchwały antysmogowej. Do tej pory w przypadku ujawnienia spalania mułu węglowego lub flotokoncentratu strażnik mógł jedynie skierować wniosek o ukaranie do sądu. W tej chwili za to wykroczenie mogą nałożyć również mandat karny, co uprości i przyśpieszy postępowanie.

Od stycznia 2018 r. rudzcy strażnicy miejscy przeprowadzili 290 kontroli (272 posesje prywatne i 18 przedsiębiorców) szeroko pojętej gospodarki odpadami, w tym kontroli spalania odpadów. W trakcie tych kontroli ujawnili 105 nieprawidłowości.

Czujniki kontrolują jakość powietrza

Wiosną tego roku na zlecenie miasta w 15 lokalizacjach, głównie na miejskich obiektach użyteczności publicznej, zamontowane zostały czujniki jakości powietrza. – Wszystkie urządzenia dokonują pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz dwutlenku węgla, a większość z nich również ozonu i dwutlenku azotu, będącego składnikiem spalin samochodowych. Pokazują również temperaturę, wilgotność powietrza i ciśnienie – – informuje Eugeniusz Malinowski, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa UM dodaje. Wyniki prezentowane są na dedykowanej stronie internetowej.

Dofinansowanie na OZE i wymianę pieców

Ruda Śląska stara się o kolejną dotację unijną dla mieszkańców, którzy w swoich budynkach chcą wykorzystywać odnawialne źródła energii (OZE). W tym roku zamontowano 51 takich urządzeń. Rudzianie zapłacili za nie tylko 15% ich wartości netto. Ze względu na duże zainteresowanie instalacjami OZE miasto chce pozyskać pieniądze dla tych, którzy złożyli wnioski, a nie zakwalifikowali się do I etapu.

Najważniejszą korzyścią dla mieszkańców, którzy decydują się na udział w realizowanym przez miasto projekcie, są relatywnie niskie koszty, jakie będą musieli z tego tytułu ponieść. W praktyce mieszkaniec zapłaci jedynie 15 proc. wartości netto całej instalacji oraz wartość wynoszącego 8% podatku VAT za usługę montażu instalacji na dachu budynku mieszkalnego lub 23% w przypadku instalacji na budynku gospodarczym lub na gruncie. – Pozostałe koszty zamierzamy pokryć z dofinansowania, które chcemy pozyskać ze środków unijnych. Dodatkowo mieszkańcy odciążeni zostaną od załatwiania spraw związanych z procedurami przygotowania projektu takiej inwestycji, bo te bierze na siebie miasto – informuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent miasta. Co ważne, prace w budynkach mieszkańców realizować będzie firma wyłoniona w drodze przetargu przez magistrat.
51 instalacji OZE zrealizowanych już w budynkach jednorodzinnych przyczynia się do osiągnięcia efektu ekologicznego. Dzięki nim w mieście zredukowana zostanie emisja CO2 w skali roku o 47,3 t oraz pyłu PM10 o 40 kg na rok.

Dofinansowanie można także otrzymać do wymiany starych pieców węglowych. Są nim objęte nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz OZE – zakup nowej pompy ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania. Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe. Co ważne, wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem nowego urządzenia. Ponadto istnieje warunek, że ubiegające się o dotację osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą posiadać jakiegokolwiek zadłużenia względem miasta. Obecnie górny limit dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania to 2,5 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązuje limit dofinansowania. I tak w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł.

W ciągu lat 2016 i 2017 miasto rozliczyło 241 wniosków, z których 98 dotyczyło zmiany na ogrzewanie gazowe, 58 – na niskoemisyjne paliwo stałe, 29 – na ogrzewanie elektryczne, a 56 – na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 760 tys. zł. Dzięki wspartym przez miasto inwestycjom uniknięto emisji do atmosfery w skali roku szacunkowo ponad 12 ton pyłu zawieszonego oraz prawie 7,8 ton dwutlenku siarki.

Termomodernizacja w walce z niską emisją

W tym roku kolejne budynki komunalne w Rudzie Śląskiej przeszły termomodernizację. Chodzi o lokalizacje przy ul. Dąbrowskiego 9a, Wita Stwosza 3, Różyckiego 19 oraz Kubiny 31. Trzy ostatnie budynki zostały także podłączone do sieci c.o. Trwa termomodernizacja kompleksu budynków przy ul. Matejki, które dodatkowo zostaną podłączone do sieci gazowej. Ogółem na te proekologiczne inwestycje miasto pozyskało ponad 7 mln zł unijnego dofinansowania. Złożone zostały kolejne wnioski na blisko 1,5 mln zł dofinansowania na termomodernizację budynków przy ul. Mickiewicza 1, Strażackiej 16A oraz Sobieskiego 58, a jeszcze w tym roku miasto chce złożyć wnioski na ponad 4 mln zł dofinansowania na termomodernizację budynków przy ul. Jankowskiego 6 i 8, Różyckiego 21, Cegielnianej 30, Kokota 127-129-131, Hallera 10, Sikorek 49-51-53-55-57, Kokota 149 oraz Bielszowickiej 112.

Ponadto jeszcze w tym roku władze Rudy Śląskiej chcą także złożyć wnioski na montaż instalacji OZE na budynkach mieszkalnych przy ul. Szczęść Boże 62 i Raciborskiej 10 oraz dwóch budynkach użyteczności publicznej – przychodni przy ul. Niedurnego 50d oraz biblioteki przy ul. Kaczmarka 38. Tu miasto będzie się starać o ok. 1 mln zł. Kolejny wniosek ma dotyczyć dofinansowania termomodernizacji budynku dyrekcji Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji kwotą 530 tys. zł. Przypomnijmy, że w 2016 roku miasto pozyskało ponad 900 tys. zł unijnej dotacji na wykonanie instalacji OZE, a dokładnie instalacji fotowoltaicznych, dla trzech obiektów sportowych (basen kryty przy ul. Chryzantem w Rudzie, basen kryty przy ul. Pokoju w Nowym Bytomiu i hala sportowa w Orzegowie) oraz budynków użyteczności publicznej (budynki Urzędu Miasta przy pl. Jana Pawła II oraz przy ul. Niedurnego, siedziba Centrum Zarządzania Kryzysowego i Straży Miejskiej przy ul. Hallera). Władze miasta sporo środków przeznaczają też na termomodernizacje placówek oświatowych. W ostatnich czterech latach wykonano 23 takie inwestycje za kwotę ponad 38 mln zł.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook