Ruszyła druga część programu „Czyste Powietrze”

O tym, że rozpoczął się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze” poinformował Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (WFOŚiGW).

Odsłona programu „Czyste Powietrze” skierowana do osób o niższych dochodach

Jak zaznacza WFOŚiGW, kolejna odsłona programu „Czyste Powietrze” skierowana jest do osób o niższych dochodach, które na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynku mogą uzyskać wyższą dotację. Konieczne będzie jednak przedstawienie zaświadczenia o dochodach wydane przez gminę. – Otwiera nam to drzwi do wzmocnionej współpracy z gminami, które są zobligowane do wydawania zaświadczeń uprawniających mniej zamożnych beneficjentów programu do podwyższonego poziomu dofinansowania. To kolejny ważny krok w walce ze smogiem – podkreślił Michał Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

– Bardzo nas cieszy, że ruszyła druga część programu Czyste Powietrze. Teraz wsparcie trafi do uboższej części naszego społeczeństwa. Może ona liczyć na finansową pomoc przy likwidacji tzw. kopciuchów. Osoby, których dotychczas nie było stać na wymianę starych domowych kotłów, teraz zyskały taką możliwość – wyjaśnia Marcin Osowski, prezes WFOŚiGW w Gdańsku.

Jak złożyć wniosek?

Jak zaznacza WFOŚiGW, wniosek o wydanie zaświadczenia uprawniającego do ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo poprzez serwis gov.pl. Należy go złożyć w gminie zgodnej z adresem zamieszkania.

W ramach programu Czyste Powietrze 2.0, właściciele lub współwłaściciele domów jednorodzinnych o dochodach na osobę nieprzekraczających 1400 zł miesięcznie (gospodarstwa wieloosobowe) lub 1960 zł (gospodarstwa jednoosobowe), mają szansę na dotację w wysokości 60% kosztów inwestycji, maksymalnie do 37000 zł.

Drugą część „Czystego Powietrza” uruchamiamy licząc na efektywną współpracę z gminami, biorącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego też – na podstawie nowych zapisów porozumień – będziemy premiować gminy za skutecznie składane wnioski w ramach programu. Przewidujemy refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wniosku naszych beneficjentów – stwierdził Paweł Mirowski, wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Specjalna infolinia

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił specjalną infolinię dla pracowników gmin tel. 22 340 40 90. Nadal działa też infolinia dla wnioskodawców i beneficjentów programu tel. 22 340 40 80, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 – 16:00 – dodaje WFOŚiGW.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook