Samorząd Mazowsza krytycznie wobec projektu rozporządzenia

Normy jakościowe dla paliw stałych powinny być skutecznym narzędziem w walce o czyste powietrze. Tymczasem ministerstwo energii proponuje zmiany, które dopuszczą do obrotu węgiel bardzo niskiej jakości. Rząd przeprowadził konsultacje, które trwały tylko pięć dni. Takiemu traktowaniu poważnego tematu jakości powietrza sprzeciwiają się radni województwa mazowieckiego – poinformował Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM).

Samorządy starają się walczyć ze smogiem, ale jak to robić, gdy ministerstwo energii zamiast poprawiać przepisy, je psuje! – zaznacza marszałek Adam Struzik. Mowa o zaproponowanych przez ministerstwo energii – znacznie gorszych niż dotychczasowe normach na węgiel i inne paliwa.

Radni województwa zwrócili uwagę, że poddany konsultacjom przez ministra energii projekt rozporządzenia w sprawie wymagań jakościowych dla paliw stałych nie tylko nie poprawi jakości powietrza w Polsce, ale wręcz je pogorszy. Rozporządzenie w projektowanej postaci dopuszcza bowiem do obrotu węgiel bardzo niskiej jakości, o wysokiej zawartości siarki, popiołu oraz wilgoci.

krytycznie wobec projektu rozporządzenia

Zmiany są wbrew uchwałom antysmogowym przyjmowanym dotychczas przez sejmiki. To oznacza, że mimo zakazów, które w naszych uchwałach antysmogowych są zawarte, w obrocie będą najgorsze gatunki paliw stałych, muły poflotacyjne, miały i właściwie cała nasza walka o dobre powietrze bierze w łeb. Dlatego przyjęliśmy stanowisko w tej sprawie. Jesteśmy zdecydowanie przeciwni zapisom z tego rozporządzenia. Tam muszą być zaostrzone normy i wskazane paliwo dobrej jakości – zwraca uwagę marszałek Struzik.

Według UMWM, zaproponowane w projekcie rozporządzenia normy umożliwią dalszą sprzedaż odpadów węglowych, czyli mułów i flotokoncentratów węglowych. To zupełne zaprzeczenie znowelizowanej w lipcu tego roku ustawy o monitorowaniu i kontroli jakości paliw. Nadal w obrocie pozostanie paliwo niskiej jakości, które nie powinno być sprzedawane indywidualnym odbiorcom.

„Wejście w życie przepisów w takim kształcie nie spowoduje w żadnym stopniu poprawy jakości powietrza w Polsce. Nadal w obrocie pozostanie paliwo niskiej jakości, które nie powinno być sprzedawane indywidualnym odbiorcom” – napisano w stanowisku przyjętym przez radnych Sejmiku. Zaapelowali oni także o zaprzestanie procedowania omawianego rozporządzenia w zaproponowanym przez Ministerstwo Energii kształcie.

Przy okazji urząd marszałkowski podkreśla, że dla łatwej oceny jakości zakupionego węgla samorząd Mazowsza proponuje m.in. wprowadzenie systemu certyfikacji i kontroli. Wprowadzenie klas węgla miałoby umożliwić odbiorcom końcowym łatwą ocenę jakości zakupionego paliwa.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook