W Poznaniu można sprawdzić stan powietrza!

Urząd Miasta Poznania (UMP) poinformował o uruchomieniu przygotowanej przez specjalistów Wydziału Ochrony Środowiska (WOŚ), usłudze internetowej pn. „Atmosfera dla Poznania”.

To internetowe narzędzie prezentuje aktualizowane na bieżąco, informacje na temat stanu powietrza w mieście. Poznański magistrat podkreśla, że to pierwsza taka usługa w Polsce, która podaje informacje o aktualnym poziomie i rodzaju zanieczyszczeń notowanym w poznańskiej atmosferze oraz o ich szkodliwości dla człowieka.

„Atmosfera dla Poznania” – wg urzędu miasta – w przejrzysty i dostępny sposób prezentuje wskazania ze wszystkich stacji pomiarowych w mieście, a użytkownik tego narzędzia ma zapewniony dostęp do wielu dodatkowych informacji. Usługa pozwala np. na pozyskanie, przy okazji sprawdzania zawartości dwutlenku siarki, tlenku węgla czy pyłów PM10 i PM2,5 w powietrzu, informacji o tym, czy aktualny poziom zanieczyszczenia stanowi zagrożenie dla zdrowia, a jeśli tak, to jak jest ono duże.

atmosfera-dla-poznania

Poznańskie rozwiązanie umożliwia także zapoznanie się z podsumowaniem wyników monitoringu jakości powietrza z 2015 r. oraz z tzw. ekoprognozą.
Usługę można znaleźć na stronie www.poznan.pl/srodowisko/atmosfera/. Urząd zapewnia, że bez problemu można ją uruchomić także we wszystkich urządzeniach mobilnych.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. UM Poznania

Udostępnij

Facebook