Wrocławska uchwała antysmogowa – konsultacje

Urząd Miejski Wrocławia poinformował, że do końca września br. będzie można zgłaszać uwagi do projektu tzw. uchwały antysmogowej, która miałaby obowiązywać dla stolicy Dolnego Śląska.

Przedłożony do konsultacji projekt uchwały przewiduje m.in. wprowadzenie zakazu spalania węgla, drewna i odpadów węglowych. Uchwałę ograniczającą emisję zanieczyszczeń do atmosfery przygotowuje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Wrocławska uchwała antysmogowa

Według projektu uchwały ww. zakaz ma obowiązywać od 1 lipca 2018r. Oznacza to, że mieszkańcy ubiegający się o pozwolenie na użytkowanie instalacji grzewczych po tej dacie, będą zobowiązani do instalowania źródeł ciepła, które spełniają warunki uchwały. Mieszkańcy, którzy do tego czasu ogrzewali mieszkania starymi piecami będą mieli sześć lat na ich likwidację (do 1 stycznia 2024 roku) i zastąpienie innymi, bardziej przyjaznymi dla środowiska, proekologicznymi źródłami ciepła.

Wrocławska uchwała antysmogowa

Z uwagi na lokalizację nie wszystkie mieszkania lub domy na terenie Wrocławia mogą zostać podłączone do sieci gazowej lub ciepłowniczej. Mając to na uwadze Urząd Miejski Wrocławia zaproponował dla takich przypadków, aby w uchwale „antysmogowej” znalazły się zapisy pozwalające na ogrzewanie mieszkań węglem kamiennym o określonych parametrach. Rozwiązanie to wymaga wymiany wszystkich starych pieców, tzw. „kopciuchów” na piece co najmniej 5 klasy.

W konsultacjach, które potrwają do końca września 2017 r. mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Wrocławia. Projekt uchwały dotyczącej Wrocławia został opublikowany na stronie urzędu marszałkowskiego oraz Instytutu Rozwoju Terytorialnego. Uwagi do tego dokumentu można składać w formie pisemnej na adres Instytutu Rozwoju Terytorialnego, ustnie do protokołu (również w Instytucie Rozwoju Terytorialnego) oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: konsultacje@irt.wroc.pl.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Wrocławia

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook