Wymiana ogrzewania w Elblągu

W Elblągu zakończono przyjmowanie wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ogrzewania na proekologiczne – poinformował tamtejszy magistrat.

Miejski program wymiany systemów ogrzewania na proekologiczne cieszył się w tym roku dużym zainteresowaniem mieszkańców. Obecnie zakończyło się już przyjmowanie wniosków na dofinansowanie, a Miasto rozdysponowało już całą kwotę wspierając wymianę pieców w elbląskich domach – stwierdził Urząd Miejski w Elblągu (UM).

Wymiana ogrzewania

Magistrat zaznacza przy okazji, że środki, które pierwotnie zostały przeznaczone na dofinansowanie programu wymiany ogrzewania w 2018 r. sięgały 150 tys. zł. Kwota ta jednak zwiększana była dwukrotnie, łącznie do 200 tys. zł. Mieszkańcy, z dofinansowaniem, mogli wymieniać stare piece węglowe na ogrzewanie gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej na terenie Elbląga.

W ramach realizowanego programu do Referatu Ochrony Środowiska UM wpłynęło 113 wniosków, a do 21 września podpisano 95 umów na kwotę 198 500 zł, z czego 42 umowy zostały już rozliczone i przyznano dofinansowanie w kwocie 88 500 zł. Pozostałe umowy są w trakcie realizacji.

Program miejskiego dofinansowania do wymiany źródeł ogrzewania kontynuowany będzie również w przyszłym roku – zaznacza elbląski magistrat.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook