Wymiana ogrzewania w Warszawie w 2017 r.

W ubiegłym roku warszawski ratusz w formie ekodotacji wypłacił mieszkańcom blisko 11,1 mln zł. Środki te wsparły realizację 1460 inwestycji, z których 279 związanych było z likwidacją pieców opalanych węglem.

Cieszę się, że warszawiacy coraz chętniej korzystają z systemu miejskich ekodotacji. Choć wspierane inwestycje dotyczą konkretnych nieruchomości, to dzięki ich realizacji zyskuje całe środowisko. Tak naprawdę to nie jest inwestycja w urządzenia czy rury, ale w zdrowie mieszkańców – mówi Hanna Gronkiewicz-Waltz, prezydent m.st. Warszawy.

Jak podaje stołeczny magistrat, w ciągu dwunastu miesięcy minionego roku warszawiakom, przedsiębiorcom, wspólnotom mieszkaniowym i innym właścicielom nieruchomości wypłacono w sumie 1460 ekodotacji na łączną kwotę blisko 11,1 mln zł. Po raz pierwszy środki te posłużyły także do modernizacji lokalnych kotłowni.

ekodotacje i wyiana ogrzewania na proekologiczne

Każda kolejna inwestycja przybliża nas do realizacji naszego celu jakim jest czyste powietrze dla Warszawy. Chcemy, żeby proekologicznych przedsięwzięć było jak najwięcej, dlatego zachęcam mieszańców by składali wnioski – przekonuje Michał Olszewski, wiceprezydent m.st. Warszawy.

W sumie w ubiegłym roku z budżetu miasta na wymianę ogrzewania wypłacono niemal 2,2 mln zł. Warszawiacy podpisali łącznie 279 umów dotacyjnych w związku ze zmianą sposobu ogrzewania. 262 z nich, na kwotę blisko 1,9 mln zł, dotyczyło zmiany źródła ciepła na gazowe, a 17 (na kwotę 322 tys. zł) z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Dzięki temu w ciągu 2017 r. ze stolicy zniknęło co najmniej 351 źródeł niskiej emisji, takich jak piece węglowe, czy kotły olejowe. Inwestycje dotyczyły zmiany sposobu ogrzewania dla ponad tysiąca gospodarstw domowych.
Jak zaznacza Urząd m.st. Warszawy, najwięcej tego typu inwestycji zrealizowano w Wawrze. Drugie miejsce, pod względem liczby, wykonanych modernizacji kotłowni zajęła Wesoła, a trzecie Białołęka.

Drugim elementem „dotacji piecowych” były projekty polegające na likwidacji dotychczas wykorzystywanego źródła ciepła i wykonaniu indywidualnego węzła cieplnego z jednoczesnym podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Najwięcej takich inwestycji przeprowadzono na Pradze-Północ, drugi był Mokotów, a trzecie Śródmieście.

Aktualnie trwa kolejny nabór wniosków o dofinansowanie modernizacji kotłowni połączonej z likwidacją kotłów lub pieców węglowych. Warszawiacy mogą otrzymać dopłaty wysokości od 7 tys. do 20 tys. zł. Inwestycje mają zostać przeprowadzone jeszcze w 2018 r. Wnioski zbierane są do 31 marca br. Udzielane wsparcie nie może jednak przekroczyć 75% rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd m.st. Warszawy

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook