Zespół ds. jakości powietrza w Mielcu

Podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do wprowadzenia obowiązku monitoringu ciągłego dla instalacji produkcji płyt drewnopochodnych oraz zaproszenie do prac osób z ruchu społecznego na rzecz czystego powietrza w Mielcu to najważniejsze wnioski z pierwszego spotkania zespołu powołanego przez pełniącego funkcję Prezydenta Miasta Mielca – informuje Urząd Miejski w Mielcu (UM).

W spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Miejskim wzięli udział przedstawiciele samorządów miasta, powiatu i województwa, a także wojewody podkarpackiego, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska (WIOŚ) oraz środowiska naukowego.

Głównym zadaniem zespołu jest szeroko rozumiane wspólne działanie oraz wypracowanie pomysłów i rozwiązań, które doprowadzą do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w Mielcu, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza. Kompetencje poszczególnych uczestników zespołu są różne, ale wierzę, że wspólnie możemy zdziałać wiele – powiedział Fryderyk Kapinos, pełniący funkcję Prezydenta Miasta Mielca.

Jak podaje mielecki magistrat, w najbliższym czasie skład zespołu zostanie powiększony o przedstawicieli dwóch sąsiadujących z Mielcem gmin, a także o trzy osoby reprezentujące ruch społeczny, który w ostatnim czasie m.in. zorganizował marsz mieszkańców miasta sprzeciwiających się zanieczyszczeniu powietrza.

Jednym z tematów, który został poruszony podczas spotkania zespołu było wykorzystanie pomiarów mobilnej stacji monitorowania powietrza oraz ewentualny zakup nowych urządzeń, które w sposób ciągły mogłyby prowadzić pomiar jakości powietrza. Nowa stacja zostałaby włączona do Krajowego Systemu Monitoringu i byłaby obsługiwana przez WIOŚ. Najważniejszym tematem były jednak działania zmierzające do zmiany przepisów, które umożliwiłyby prowadzenie ciągłego monitoringu na instalacjach produkcji płyt drewnopochodnych. Jak podkreślali uczestnicy spotkania, tylko ciągłe, a nie wyrywkowe pomiary emisji do atmosfery, mogą wykazać przekroczenie zapisów pozwolenia zintegrowanego.

Podczas spotkania, Fryderyk Kapinos zaznaczył także, że równolegle z działaniami skierowanymi na walkę z zanieczyszczeniami pochodzącymi z instalacji przemysłowych, władze miasta starają się o wyeliminowanie tzw. niskiej emisji. – Jestem po pierwszych rozmowach z panem Damianem Ziębą, przedstawicielem krakowskiego Alarmu Smogowego i uznanym w kraju specjalistą w tej tematyce. Chcemy zaprosić mieszkańców miasta do udziału w debacie społecznej z udziałem pana Damiana, która mogłaby wskazać kierunki działania, zarówno dla nas, samorządowców, jak i mieszkańców. Ponadto w najbliższym czasie chcemy skupić się na możliwościach pozyskania środków na termomodernizację w połączeniu z wymianą źródeł ogrzewania, wraz z wypracowaniem dla mieszkańców jasnego przekazu z jakich źródeł dofinansowania i na jakich zasadach mogą korzystać – dodał Kapinos.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Mielcu

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook