Przekroczenia w Kaliszu

zanieczyszczenie_powietrza

Poznański WIOŚ poinformował o przekroczeniu dopuszczalnego/docelowego poziomu substancji w powietrzu, jakie miało miejsce 9 marca 2016 r. w Kaliszu.
Przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10 dla czasu uśredniania wynoszącego 24 godziny odnotowano na stacjach pomiarowych w Kaliszu przy ul. H. Sawickiej. Jednocześnie WIOŚ stwierdził, iż przekroczenie to nie powinno się utrzymywać w tym dniu, w którym je odnotowano.

Na podstawie: poznan.wios.gov.pl, fot. pixabay.com

Udostępnij

Facebook