Suwałki przeciw emisji

piec_węglowy

W Suwałkach zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła na proekologiczne. W jego ramach złożonych zostało 66 wniosków z czego 54 kwalifikuje się do przyznania wsparcia, a łączna wysokość dotacji, o które ubiegają się mieszkańcy Miasta wynosi 189 tys. zł.

Wnioski zbierane były w związku z realizacją przez Urząd Miejski w Suwałkach – po raz pierwszy – programu pn. „Ograniczanie niskiej emisji na terenie miasta Suwałki”.

Jak informuje Urząd spośród 66 złożonych wniosków o dofinansowanie 17 dotyczyło podłączenia do miejskiej sieci cieplnej, 28 – podłączenia nieruchomości do sieci gazowej, a 21 obejmowało wymianę starego źródła ciepła na nowe o wyższej sprawności wytwarzania ciepła i lepszych parametrach technicznych.

Spośród złożonych aplikacji cztery wnioski nie spełniły wymagań formalnych, trzy osoby wycofały swoje wnioski, a pięć aplikacji czeka na uzupełnienie. Prezydent Suwałk poinformował przy tym, że będą poszukiwane oszczędności, które pozwoliłyby zwiększyć pulę środków przeznaczonych na ograniczanie niskiej emisji.

Właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać dotację w wysokości do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji (nie więcej jednak niż 3 tys. zł brutto) a dotacja dla wspólnot mieszkaniowych, choć również nie może przekroczyć 70% kosztów, to jednak kwotowo nie może być wyższa niż 10 tys. zł brutto.

Na podstawie um.suwalki.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook