Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Krzeszowa

Gmina Krzeszów przystąpiła do opracowania Planu gospodarki niskoemisyjnej, który zgodnie z obowiązującymi regulacjami, stanowi kluczowy dokument, umożliwiający ubieganie się o dotacje na inwestycje m.in. w obszarze ograniczania niskiej emisji.

W zakresie tego typu inwestycji mieszczą się np. termomodernizacja budynków i montaż odnawialnych źródeł energii.

plan_gospodarki_niskoemisyjnej

Jednak, jak informuje Urząd Gminy, zasadniczym celem opracowywanego Planu gospodarki niskoemisyjnej jest wskazanie potrzeb w zakresie działań na rzecz realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego na obszarze Gminy Krzeszów, do których należy redukcja emisji gazów cieplarnianych, zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i zwiększenie efektywności energetycznej budynków.

Gmina wskazuje, że pierwszym etapem opracowania będzie przygotowanie bazy danych emisji CO2, do opracowania której wykorzystana zostanie ankietyzacja.

Na podstawie krzeszow.pl

Udostępnij

Facebook