Emisja z pożaru

dym

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza są także pożary, w tym składowisk i magazynów odpadów. Do takiej właśnie niezorganizowanej emisji, w wyniku palenia się odpadów, doszło 29 marca br. w miejscowości Karmelita (gmina Kcynia), gdzie doszło do pożaru miejsca magazynowania odpadów z mechanicznego wydzielania odrzutów z przeróbki makulatury i tektury (kod 03 03 07).

O zdarzeniu poinformował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy (WIOŚ), który po uzyskaniu informacji o zdarzeniu skierował na miejsce pożaru mobilne laboratorium, by sprawdziło ono zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego.

Na podstawie analizy chromatograficznej, stwierdzono występowanie w pobranych próbach powietrza takich związków jak: n-heksan, toluen, ksylen oraz styren.

Jak informuje WIOŚ próby pobrano w czterech miejscach, za pomocą ręcznego aspiratora na rurki absorpcyjne. Następnie rurki były analizowane z użyciem chromatografu gazowego z detekcją masową.

Inspektorat poinformował też, że chromatogramy uzyskane z czterech punktów poddanych analizie wykazały identyczny skład zanieczyszczenia powietrza, różniący się jedynie wysokością pików chromatograficznych, przekładających się na stężenia analizowanych związków. Spośród związków wykrytych na chromatogramach największe piki zanotowano w odniesieniu do n-heksanu oraz dla ksylenu.

Na podstawie: www.wios.bydgoszcz.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook