Czujniki smogu będą w Rudzie Śląskiej

Do końca bieżącego miesiąca w Rudzie Śląskiej zainstalowanych zostanie 15 czujników smogu – informuje Urząd Miasta Ruda Śląska (UM).

Czujniki jakości powietrza będą dokonywały pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz dwutlenku węgla i tlenków azotu. Zasięgiem swojego działania obejmą one wszystkie dzielnice miasta.

Jak podaje rudzki magistrat, odczyty z czujników będzie można śledzić w trybie rzeczywistym za pośrednictwem specjalnie dedykowanej strony internetowej. Miasto na ten cel przeznaczy 18 tys. zł.

Dzięki czujnikom mieszkańcy uzyskają dokładne dane na temat jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu. Podczas takich dni, jakie mamy ostatnio, informacje o stanie zanieczyszczenia powietrza są niezwykle ważne. Liczymy też, że szeroki dostęp do tych danych i ich publikacja będzie miała również aspekt edukacyjny. Tym samym jeszcze bardziej wzrośnie świadomość mieszkańców co do tego, jakim i jakiej jakości materiałem nie należy opalać w piecu – podkreśla Grażyna Dziedzic, prezydent miasta.

monitoring powietrza czujniki w Rudzie Śląskiej

Czujniki w większości przypadków zamontowane zostaną na miejskich obiektach użyteczności publicznej. – Przy wyborze lokalizacji pod uwagę braliśmy zabudowę w danym rejonie. W ten sposób część urządzeń zlokalizowana będzie w miejscach, gdzie budynki opalane są węglem, natomiast niektóre z urządzeń umiejscowione zostaną tam, gdzie dominuje zabudowa podłączona do sieci CO. Dodatkowo urządzenia zamontowane zostaną na Burloch Arenie w Orzegowie oraz stadionie lekkoatletycznym, czyli dwóch obiektach sportowych, gdzie aktywność prowadzona jest na wolnym powietrzu – informuje Krzysztof Mejer, wiceprezydent Rudy Śląskiej.

Rudzki magistrat podkreśla, że czujniki powietrza nie są jedynym działaniem miasta w zakresie walki ze smogiem. Jednym z nich jest dofinansowanie wymiany pieców węglowych na ogrzewanie przyjaźniejsze dla środowiska. Obecnie górny limit dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania to 2,5 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. – Dofinansowaniem objęte są nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii – zakup nowej pompy ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – dodaje. Co ważne, wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem nowego urządzenia. Ponadto istnieje warunek, że ubiegające się o dotację osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą posiadać jakiegokolwiek zadłużenia względem miasta. W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązuje limit dofinansowania. I tak w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł.

W ciągu 2016 i 2017 roku miasto rozliczyło 241 wniosków, z których 98 dotyczyło zmiany na ogrzewanie gazowe, 58 – na niskoemisyjne paliwo stałe, 29 – na ogrzewanie elektryczne, a 56 – na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 760 tys. zł. Dzięki wspartym przez miasto inwestycjom uniknięto emisji do atmosfery w skali roku szacunkowo ponad 12 ton pyłu zawieszonego oraz prawie 7,8 ton dwutlenku siarki.

Kolejnym działaniem władz Rudy Śląskiej mającym na celu ograniczenie niskiej emisji są kontrole pieców prowadzone przez rudzką Straż Miejską. Na bieżąco kontroluje ona, czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne. W tym celu funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu i pobrać do badań popiół. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Od 1 października 2014 do końca stycznia br. przeprowadzono 176 kontroli, podczas których nałożono 78 mandatów karnych.

Magistrat przypomina również, że w czasie tzw. dni smogowych w Rudzie Śląskiej funkcjonuje bezpłatna komunikacja autobusowa i tramwajowa. Korzystać z niej mogą kierowcy na podstawie dowodu rejestracyjnego oraz jeden współpasażer. Dzień smogowy ogłaszany jest, gdy prognozy przekroczenia norm zanieczyszczeń w powietrzu (pyłu PM10) będą dotyczyć obszaru centralnego oraz rybnicko-pszczyńskiego. Bezpłatne przejazdy w czasie dni z dużym smogiem ogłaszają także Koleje Śląskie.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. UM Ruda Śląska

Udostępnij

Facebook