Dron wykryje smog w Elblągu

Urząd Miejski w Elblągu (UM) poinformował o zakupie drona, którego przeznaczeniem jest lokalizacja miejsc, w których tworzy się smog.

Zakupiony przez elbląski magistrat bezzałogowiec wyposażony jest w czujniki badające jakość powietrza. warto zaznaczyć, że dzięki wymiennym bateriom dron może unosić się nad ziemią nawet przez godzinę.

Zadaniem drona będzie wskazywanie zanieczyszczonych obszarów miasta i gospodarstw domowych, w których spalane mogą być odpady. Urządzenie zostało zaprezentowane podczas konferencji prasowej w UM.

Chcielibyśmy przedstawić kolejny krok w działaniach na rzecz poprawy jakości powietrza w mieście. Przypominam Państwu, że od 2017 roku dofinansowujemy wymianę pieców, tzw. kopciuchów, które nie spełniają norm na ogrzewanie ekologiczne. W ciągu dwóch lat z programu skorzystało 213 osób, które złożyły wnioski do Urzędu otrzymując wsparcie. W ciągu trwania programu wydaliśmy już na ten cel 350 tys. zł – mówił na wstępie Witold Wróblewski, prezydent Elbląga. – Teraz prezentujemy miejskiego drona, którego zadaniem będzie wspomaganie miejskich służb w działaniach zmierzających do lokalizowania tych miejsc, gdzie pojawiać się będzie przekroczenie norm jakości powietrza wynikające na przykład ze spalania odpadów w piecach. Zależało nam na tym, aby zakupu dokonać jeszcze u progu sezonu grzewczego – dodał.

dron w monitoringu powietrza

Bezzałogowiec będzie wspierać działania strażników miejskich, którzy już od dłuższego czasu podejmują w Elblągu walkę ze spalaniem niepożądanych materiałów. Dane pozyskane z pomiarów mają również posłużyć do opracowania mapy zagrożeń smogowych.

Urządzenie ma nowoczesne detektory do badania jakości powietrza, kiedy wykryje, że w konkretnym miejscu spalane jest szkodliwe paliwo interwencję może podjąć Straż Miejska. Przy analizie pobranych próbek swoją pomoc oferują nam laboratoria Elbląskiego Parku Technologicznego. Podjęliśmy również współpracę z Politechniką Gdańską by na podstawie danych dostarczanych przez drona stworzyć mapę zagrożeń smogowych na terenie miasta – informował prezydent Wróblewski.

Zakup drona pokazuje, że nie działamy akcyjnie. Z efektów pracy drona korzystać będzie Referat Ochrony Środowiska, Straż Miejska, Elbląski Park Technologiczny i Politechnika Gdańska. To najlepiej wydane 40 tys. zł. Mamy nadzieję, że dron pozwoli nam wyegzekwować opalanie pieców paliwem wolnym od odpadów – stwierdził Tomasz Świniarski, kierownik Referatu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego UM.

Według informacji podanej przez elbląski magistrat, dron może pracować zarówno w dzień, jak i w nocy, a transmisja obrazu z bezzałogowego statku powietrznego prowadzona jest w czasie rzeczywistym. Do najważniejszych parametrów mierzonych przez urządzenie należy stężenie pyłów zawieszonych PM 10 i PM 2,5.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Elblągu

fot. UM w Elblągu

Udostępnij

Facebook