Sieć monitoringu powietrza w szkołach metropolii poznańskiej

Mierniki czystości powietrza pojawią się w 160 szkołach metropolii poznańskiej – poinformował Urząd Miasta Poznania (UM).

Czujniki powietrza, komputery i monitory pokazujące wyniki pomiarów zainstaluje wybrana w przetargu firma INEA.

Przetarg, ogłoszony i rozstrzygnięty przez Stowarzyszenie Metropolia Poznań, obejmuje także przeprowadzenie kampanii edukacyjno-informacyjnej – zaznacza poznański magistrat.

Do przetargu stanęło czterech oferentów. Zwycięzca zamontuje w 160 placówkach oświatowych system składający się z miernika zanieczyszczenia zainstalowanego na zewnątrz szkoły, monitora informacyjnego wewnątrz budynku oraz komputera – informuje UM. Pierwsze systemy pomiarowe będą gotowe w ciągu czterech tygodni od podpisania umowy, które miało miejsce 29 października br. Natomiast wszystkie zestawy objęte przetargiem powinny zostać zamontowane w ciągu trzech miesięcy.

Jak zaznacza UM, wyniki pomiarów z terenu Metropolii Poznań, trafią na stronę projektu Edukacyjnej Sieci Antysmogowej: https://esa.nask.pl/map.
W ramach projektu, wspólnie z Naukową Akademicką Siecią Komputerową – Instytutem Badawczym (NASK) przeprowadzone zostaną warsztaty edukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli i lokalnej społeczności. Podczas zajęć ma być prezentowany temat przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza w gminach metropolii. Dodatkowym wsparciem będą materiały edukacyjne przygotowane przez INEA – spot radiowy i telewizyjny oraz dedykowane ulotki i plakaty.

Warunkiem rozwoju aglomeracji poznańskiej jest współpraca. Mamy już pierwsze połączenia Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Uznaliśmy jednak, że ważny jest nie tylko transport. Dzisiejsza umowa pozwoli na zamontowanie w 160 szkołach na terenie metropolii czujników jakości powietrza. Dzięki temu dzieci i ich rodzice dowiedzą się, jaka jakość powietrza jest w ich najbliższym otoczeniu. Przedsięwzięcia ma wymiar edukacyjny. Mierniki pozwolą nam również stworzyć szczegółową mapę zanieczyszczeń, co pozwoli jeszcze skuteczniej zwalczać ich źródła – powiedział Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania i prezes Zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

monitoring powietrza

Realizacja projektu przewidziana została na trzy lata, a zwycięzca przetargu wycenił go przedsięwzięcie na niemal 1,7 mln zł brutto.

Środki, które Stowarzyszenie przeznacza na realizację tego projektu są znaczne, ale skala problemu też jest ogromna. Zanieczyszczone powietrze wywołuje alergie, choroby układu oddechowego, układu krążenia, przyczynia się do rozwoju nowotworów. Celem realizacji tego działania jest uświadomienie mieszkańcom skali problemu. Za stan czystości powietrza odpowiedzialni w dużej części jesteśmy my sami – komentował Jan Grabkowski, starosta poznański, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Metropolia Poznań.

Wielkości mierzone przez system czujników będą uśrednione w określonych okresach pomiarowych i raz na 5 minut przesłane do centralnego serwera. Serwer zbierze dane i opracuje statystyki. Podstawową, prezentowaną także w Internecie, informacją będzie średnia krocząca z ostatnich 60 minut pomiaru, odświeżana co 5 minut. Dane prezentowane będą też na ekranach informacyjnych rozmieszczonych w szkołach, gdzie wzbogacą je treści edukacyjne opracowane przez INEA – zaznacza poznański magistrat.

Ten pierwszy tego rodzaju metropolitalny projekt w kraju prowadzony jest we współpracy z NASK. Instytut ten realizuje ogólnopolski projekt pn. Edukacyjna Sieć Antysmogowa (ESA). ESA to sieć mierników jakości powietrza instalowanych w szkołach wraz z ekranami i tablicami informacyjnymi.

Umowa została podpisana przez Jacka Jaśkowiaka, Jana Grabkowskiego, Janusza Kosińskiego, prezesa Zarządu INEA oraz Michała Bartkowiaka, wiceprezesa Zarządu INEA.

Na podstawie www.poznan.pl

fot. UM Poznania

Udostępnij

Facebook