Kotły z ograniczeniami emisyjnymi

1 października br. wejdzie w życie Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe.

Zostało ono opublikowane 5 września br. w Dzienniku Ustaw jako pozycja nr 1690.

Kotły na paliwo stałe z ograniczeniami emisyjnymi

Rozporządzenie określa wymagania jakie spełnić muszą kotły wprowadzane do obrotu i użytkowania. Dotyczy ono kotłów na paliwo stałe o mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Mieszczą się w tej kategorii także kotły wchodzące w skład zestawów zawierających kocioł na paliwo stałe, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urządzenia słoneczne.

Kotły z ograniczeniami emisyjnymi

Rozporządzenie wprowadza również pewne wyłączenia. Jego przepisów nie stosuje się bowiem do kotłów wytwarzających ciepło wyłącznie na potrzeby zapewnienia ciepłej wody użytkowej oraz przeznaczonych do ogrzewania i rozprowadzania gazowych nośników ciepła, takich jak para wodna lub powietrze. Rozporządzenie nie obejmuje również kotłów kogeneracyjnych na paliwo stałe o znamionowej mocy elektrycznej 50 kW lub większej. Spod tych przepisów „wymykają się” również kotły na biomasę inną niż drzewna.

Nowe przepisy określają wymagania dla kotłów w zakresie maksymalnych wartości emisji zanieczyszczeń do powietrza. Przy ręcznym sposobie zasilania podczas spalania paliw stałych kocioł nie powinien emitować więcej niż 700 mg/m3 CO, 30 mg/m3 organicznych związków gazowych (OGC) i 60 mg/m3 pyłów. W przypadku kotłów z automatycznym zasilaniem emisja nie powinna przekraczać 500 mg/m3 CO, 20 mg/m3 organicznych związków gazowych (OGC) i 40 mg/m3 pyłów.

Wysokość emisji z kotłów należy potwierdzić zgodnie z procedurą zawartą w normie przenoszącej normę europejską EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”.

Rozporządzenie zakazuje stosowania w konstrukcji kotłów rusztu awaryjnego.

Przepisy rozporządzenia wchodzą w życie 1 października 2017 r., przy czym do kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do użytkowania przed tym dniem przepisy określone w omawianym akcie prawnym znajdą zastosowanie od 1 lipca 2018 r.

Na podstawie dziennikustaw.gov.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook