Mikroanaliza zanieczyszczeń i ocena jakości powietrza – seminarium

Zapraszamy do udziału w seminariach szkoleniowych pt. „Wykorzystanie metod mikroanalizy zanieczyszczeń środowiskowych do oceny jakości powietrza”.

Szkolenia odbędą się 28 i 29 września br. na Wydziale Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

monitoring powietrza

W programie m.in. omówienie rozwoju metod monitorowania jakości powietrza oraz informowania i edukacji w ramach Stacji Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Różany Potok Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oprócz tego, praktyczne problemy związane z mikroanalizą zanieczyszczeń środowiskowych, czy problemy wdrażania i stosowania ISO 17025 w badaniach mikrozanieczyszczeń środowiskowych. Więcej informacji w pliku pdf.

Seminarium współfinansowane jest ze środków Programu Operacyjnego PL03 Wzmocnienie Monitoringu Środowiska oraz Działań Kontrolnych w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej „Rozwój kompleksowych metod monitoringu związków organicznych i nieorganicznych w próbkach środowiskowych”. Umowa 48/2017/Wn15/MN-Xn03/D.

Udostępnij

Facebook