Nowa stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) zwrócił uwagę, że stała kontrola jakości powietrza jest ważnym elementem troski o środowisko. W związku z tym jednym z działań na rzecz czystości powietrza w Gdańsku jest rozwój profesjonalnej sieci pomiarowej. Najnowszym elementem tego systemu jest stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych, zlokalizowana na gdańskiej Matarni, przy ul. Słowackiego. To – jak zaznacza UM – już szóste stanowisko pomiarowe na terenie Gdańska, a dziewiąte w całej aglomeracji.

Dziewięć stacji pomiarowych w Trójmieście

Ciągły monitoring jakości powietrza w Gdańsku prowadzony jest dzięki Fundacji ARMAG, w szczególności obejmuje on badanie stężeń dwutlenku siarki, tlenków azotu, pyłów zawieszonych, tlenku węgla, ozonu i benzenu. – W Gdańsku, ale i w całej aglomeracji, wspólnie z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi samorządami już od 1993 roku, kiedy powstała Fundacja ARMAG, zajmujemy się monitorowaniem jakości powietrza. To był pilotażowy, absolutnie pionierski program w Polsce. Dzisiaj takich stacji kontrolujących stan powietrza w całym Trójmieście jest dziewięć. W samym Gdańsku, dzięki tej nowej stacji mamy już sześć punktów pomiarowych – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska.

Stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych zmierzy głównie zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy

Nowa stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych jest jednym z elementów całego systemu monitoringu powietrza. Urządzenia zgromadzone w tym punkcie, zbierają dane dotyczące przede wszystkim zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy. Jest to możliwe dzięki specyficznej lokalizacji – tłumaczy UM i dodaje, że stacja znajduje się w pewnym oddaleniu od centrum, a tym samym od innych niż komunikacyjne źródeł zanieczyszczeń. Jednocześnie, jest ona położna przy ruchliwej ulicy, na pasie zieleni pomiędzy dwoma pasami ruchu. W tym miejscu większość zanieczyszczeń atmosferycznych emitowana jest przez pojazdy. To pierwsza tego typu stacja na Pomorzu, a nowy punkt został włączony do sieci Fundacji ARMAG na początku lipca – dodał magistrat.

Ta stacja to jest finalny etap projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, również przy wsparciu WFOŚiGW w Gdańsku. To jest stacja komunikacyjna, dedykowana zanieczyszczeniom z emisji liniowej, czyli pochodzącej z transportu. Stąd lokalizacja tej stacji, dosyć nietypowa dla naszej sieci. To pierwsza taka stacja na Pomorzu, dlatego z niecierpliwością czekamy na wyniki. Oczywiście te wyniki będziemy musieli przeanalizować, zgodnie z danymi meteo, które będziemy zbierać równolegle. Dopiero wtedy, będziemy mogli właściwie zinterpretować ten pomiar – podkreśla Magdalena Haas, dyrektor Fundacji ARMAG.

Stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych za ponad 592 tys. zł brutto

Stacja pomiarowa przy ul. Słowackiego powstała w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Swoją cegiełkę dołożyły także miasta Gdańsk, Gdynia i Sopot. Łączny koszt inwestycji to przeszło 592 tys. zł brutto.

Każdy mieszkaniec może codziennie, online zobaczyć informacje o jakości powietrza, zobaczyć, jak fluktuują te wskaźniki. Można też zapoznać się z prognozą jakości powietrza. To jest niezwykle ważne, ponieważ dzięki bardzo dobrej współpracy naukowców z Uniwersytetu Gdańskiego i Politechniki Gdańskiej i Fundacji ARMAG byliśmy w stanie wybudować bardzo nowoczesne modele predykcji jakości powietrza. Cele strategiczne miasta, całej aglomeracji czy obszaru metropolitalnego w zakresie poprawy jakości powietrza i poprawy jakości środowiska w ogóle są niezwykle istotne. Wydaje mi się, że to zadania nie tylko dla samorządów, ale dla całej naszej społeczności, również środowiska akademickiego – mówił Piotr Stepnowski, rektor Uniwersytetu Gdańskiego, prezes Zarządu Fundacji ARMAG.

Zanieczyszczenia z emisji liniowej

Jak podał UM, stacja Fundacji ARMAG jest dedykowana pomiarom zanieczyszczeń pochodzących z emisji liniowej, czyli z ruchu pojazdów osobowych i ciężarowych. Kontrola zanieczyszczeń pochodzących z tego źródła jest niezwykle ważna, ponieważ zawierają one dużo szkodliwych związków. Sytuacja jest szczególnie zła pod względem zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM10 i PM2,5 oraz najbardziej toksycznymi dla zdrowia związkami tj. węglowodorami, tlenkami azotu i węgla. Cząstki stałe PM (podstawowym ich składnikiem jest sadza) to produkty wydostające się z układu wylotowego silnika zawierające m.in. pewną ilość cząstek węgla, związków siarki i azotu, metali oraz ciężkich węglowodorów. Długo utrzymują się w atmosferze i są łatwo wchłaniane – podkreślił magistrat.

W Polsce emisja liniowa, po emisji komunalnej, z którą mamy największy problem, wysuwa się na drugie miejsce. Dlatego pomiar dedykowany tego rodzaju emisji jest bardzo ważny. Jest konieczny do przeprowadzenia różnego rodzaju analiz, do zarządzania ruchem oraz do przygotowywania strategii transportu dla miasta — wyjaśniła dyrektor Haas.

Stacja pomiaru zanieczyszczeń liniowych elementem szerszego projektu

Nowa stacja powstała w ramach szerszego projektu, który nosi nazwę „Rozbudowa monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej” realizowanego w ramach regionalnego programu operacyjnego. Jak wskazał UM, celem jest rozbudowa istniejącego systemu monitoringu atmosfery w aglomeracji trójmiejskiej. Oprócz pierwszej w województwie pomorskim stacji komunikacyjnej, obok ronda im. Jacka Karczmarskiego, powstała również nowa stacja pomiaru tła miejskiego w Sopocie (zastąpiła jedną z dotychczasowych stacji). W wyniku realizacji działań projektowych, doposażono także istniejące stacje o nowe trzy analizatory do równoczesnego pomiaru pyłu PM10, PM2,5 oraz PM1 m.in. na stacjach pomiarowych: AM3 Gdańsk Nowy Port, AM4 Gdynia Pogórze i AM9 Gdynia Dąbrowa.

Na podstawie media.gdansk.pl

fot. Grzegorz Mehring

Udostępnij

Facebook