O stanie powietrza na przystankach

Od początku marca br. na elektronicznych tablicach informacyjnych na przystankach komunikacji miejskiej w Gdańsku wyświetlane są dane o aktualnym stanie powietrza w stolicy województwa pomorskiego.

Jest to wprowadzenie rekomendacji II panelu obywatelskiego pt. „Jak poprawić jakość powietrza w Gdańsku”. Rekomendacja ta dotyczyła informowania mieszkańców Gdańska o poziomach zanieczyszczenia powietrza przy wykorzystaniu istniejących tablic systemu informacji pasażerskiej.

informacja o jakości powietrza

Wyświetlane dane są aktualizowane każdego dnia od godz. 5.00 do 22.00. Na tablicach można znaleźć informacje o średniogodzinowym stężeniu pyłu PM10, aktualizowane w oparciu o dane spływające ze stacji pomiarowych. Kolejne dwie dane to normy maksymalnego stężenia pyłu – pierwsza z nich wg rozporządzenia Ministra Środowiska z 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza i wynosi 300 μg/m3 średniodobowo oraz druga wg Światowej Organizacji Zdrowia (World Health Organization – WHO), która określa poziom jako alarmowy, jeśli średniodobowe stężenie pyłów utrzymuje się na poziomie 50 μg/m3 przez 3 dni.

Przykładowa informacja, jaka będzie wyświetlana na tablicach będzie wyglądała następująco (dane dzienne z 02.03.2018 r.):

  • Średniogodzinowe stężenie pyłu PM10 30,6 μg/m3,
  • Poziom alarmowy norma PM10 300 μg/m3 średniodobowo,
  • Norma WHO 50 μg/m3 przez trzy dni.

Urząd Miejski w Gdańsku (UM) zachęca również do odwiedzania strony internetowej www.gdansk.pl/powietrze, gdzie można sprawdzić aktualne informacje o stanie powietrza w mieście.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM w Gdańsku

fot. UM w Gdańsku

Udostępnij

Facebook