Strażnicy miejscy w walce o jakość powietrza

Systematyczne kontrole prowadzone równolegle z działaniami prewencyjno-profilaktycznymi spowodowały, że w 2017 r. liczba ujawnionych nieprawidłowości związanych ze spalaniem odpadów znacznie spadła – poinformował Urząd Miasta Legnicy (UM) powołując się na raport tamtejszej Straży Miejskiej (SM).

Jak podał legnicki magistrat, w 2012 r. Straż Miejska w Legnicy wystąpiła do Prezydenta Miasta z propozycją utworzenia specjalnego zespołu kontrolnego. Powodem były liczne zgłoszenia mieszkańców dotyczące podejrzeń spalania odpadów. W efekcie Patrol Specjalistyczno Interwencyjny oraz Patrol EKO Straży Miejskiej otrzymały uprawnienia do wstępu wraz z rzeczoznawcami na teren nieruchomości w celu wykonania czynności sprawdzających.

spalanie odpadów

Do połowy 2015 r. działania Straży Miejskiej prowadzone były w trybie interwencyjnym. Funkcjonariusze na podstawie zgłoszeń mieszkańców dokonywali kontroli nieruchomości prywatnych polegającej na sprawdzeniu pomieszczenia z instalacją C.O. Kontroli poddawane było palenisko pieca oraz materiały przygotowane i przeznaczone do spalenia.

Jednak ze względu na wzrost liczby zgłoszeń związanych z tematyką spalania śmieci w sezonie zimowym 2015/2016 rozpoczęto również systematyczne działania kontrolne. Inspekcje takie obejmowały prywatne nieruchomości w wybranych obszarach miasta, a przejście w sezonie zimowym na tryb stałych kontroli spowodowało wzrost ujawnionych nieprawidłowości. Liczba ta w 2016 r. wzrosła do prawie 30%.

Systematyczność kontroli spowodowała w efekcie, że w 2017 r. liczba ujawnionych nieprawidłowości znacznie spadła (poniżej 10%).
Obecnie zakres ujawnianych uchybień jest niewielki i najczęściej sprowadza się do spalania impregnowanych elementów drewnianych. Częste zadymienia powoduje również używanie nieprawidłowo składowanego opału w tym miału węglowego i drewna o zbyt dużej wilgotności W trakcie kontroli, nie odnotowano przypadków spalania odpadów plastikowych czy gumowych.

Mając na uwadze przygotowania do kolejnego sezonu oraz wejścia w życie z dniem 1 lipca br. uchwały antysmogowej oraz w celu podniesienia skuteczności działań, funkcjonariusze dokonujący kontroli przeszli specjalistyczne szkolenie z zakresu pobierania z palenisk próbek popiołu. To nowe narzędzie, jakim jest analiza laboratoryjna pozostałości po spalaniu, ma pozwolić w spornych sytuacjach na bezsprzeczne wskazanie czy dochodziło do nielegalnego termicznego przekształcania odpadów.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Legnica

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook