Obywatelski panel o ochronie powietrza

Dziewięć rekomendacji zostało zdefiniowanych podczas drugiej edycji panelu obywatelskiego poświęconemu jakości powietrza w Gdańsku – podał gdański magistrat.

Uczestnicy konsultacji społecznych uznali, że warto pracować nad dalszą poprawą sytuacji, a także nad wzmocnieniem kontroli i podnoszeniem świadomości mieszkańców na temat czynników wpływających na jakość powietrza.

Koncentracja na piecach i kotłowniach węglowych

Pomimo tego, że transport samochodowy jest znaczącym źródłem zanieczyszczeń powietrza, to zakres rozwiązań, które są z nim związane, jest tak duży, że lepiej jest zająć się nim w ramach odrębnego panelu. Z kolei emisje zanieczyszczeń z zakładów przemysłowych, które nie są własnością miasta, pozostają poza możliwością bezpośredniego wpływu na ich funkcjonowanie. Stąd decyzja, by skupić się na zanieczyszczeniach, które pochodzą z domowych pieców grzewczych i lokalnych kotłowni węglowych – tłumaczył dr Marcin Gerwin, specjalista ds. zrównoważonego rozwoju i partycypacji społecznej.

ochrona powietrza Gdańsk

Władze Gdańska podkreślają, że zostały już uruchomione przygotowania by wprowadzić w życie rekomendacje uzgodnione w ramach panelu obywatelskiego. – Część wytycznych można zrealizować stosunkowo szybko. Choćby wykorzystanie nośników informacyjnych komunikacji miejskiej, w tym monitorów, do regularnego informowania o jakości powietrza – podkreślił Piotr Grzelak, zastępca prezydenta Gdańska ds. polityki komunalnej, który przewodniczył pracom zespołu organizującego konsultacje. – Inny przykład to wniosek o powołanie specjalnego zespołu, którego celem będzie opracowanie spójnego planu wymiany pieców grzewczych na paliwa stałe oraz inwentaryzacja budynków, które wymagają termomodernizacji czy wymiany pieców. To już zadanie bardziej czasochłonne. Krok po kroku, będziemy to wdrażać. Urząd Miejski w Gdańsku ma także zapewnić usługi doradztwa dla mieszkańców w zakresie termomodernizacji budynków. Magistrat przygotowuje również kampanię edukacyjną w tym obszarze.

Za uchwałą antysmogową

Uczestnicy panelu opowiedzieli się m.in. za wprowadzeniem uchwały o czystym powietrzu dotyczącej całkowitego zakazu spalania paliw stałych po upływie 5-letniego okresu przejściowego i natychmiastowego zakazu spalania paliw najgorszej jakości (np. miału węglowego).

To leży w kompetencjach Sejmiku oraz Urzędu Marszałkowskiego. Zwrócę się do Pana Marszałka oraz radnych z prośbą o konsultacje, bo ta rekomendacja wymaga dogłębnej analizy. Podobna inicjatywa ma miejsce w województwie małopolskim, dlatego będziemy się przyglądać działaniom samorządowców z południa kraju – komentuje wiceprezydent Gdańska. – Być może uda się wykorzystać tamtejsze rozwiązania. Natomiast największym wyzwaniem w sensie finansowym będzie program osłonowy wynikający z tej uchwały, który będzie obejmował m.in. dofinansowanie wymiany pieców. W tej chwili miejska dotacja wynosi 5000 zł, ale zamierzamy podwyższać tą kwotę, aby pokrywała większość kosztów. Mamy wstępnie oszacowane, że takich pieców do wymiany jest minimum 10 000 sztuk.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Gdańska

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook