10 tysięcy kotłów węglowych mniej

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW) poinformował, że udostępnił nowy program finansowy mający na celu ograniczanie niskiej emisji i walkę ze smogiem w regionie Dolnego Śląska.

We Wrocławiu i w regionie mimo wielu proekologicznych inwestycji nadal występują przekroczenia dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. – Dużym problemem jest emisja pyłów i gazów z kotłowni węglowych i domowych pieców. Powoduje ona smog, który zwiększa ryzyko chorób układu krążenia i oddychania – komentuje ten problem Aleksander Marek Skorupa, prezes Zarządu WFOŚiGW.

Niskooprocentowane pożyczki dla poprawy powietrza

Aby poprawić stan powietrza w regionie Fundusz zaproponował gminom 50 mln zł w ramach niskooprocentowanych pożyczek. Ta suma, wg szacunków WFOŚiGW powinna pozwolić na likwidację ok. 10 tys. kotłów węglowych. Środki z programu będą mogły pozyskać samorządy. Będą one następnie ogłaszały nabory na wsparcie finansowe wymiany pieców węglowych m.in. dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych oraz mieszkań znajdujących się w zasobach komunalnych.

likwidacja niskiej emisji dofinansowanie

Niskooprocentowane pożyczki (2,75% na rok, bez prowizji i dodatkowych opłat) będzie można przeznaczyć na wymianę pieców węglowych na kotły gazowe, spalające lekki olej opałowy, na piece elektryczne oraz spełniające normy ekologiczne kotły na biomasę i węglowe (co najmniej V klasy). Dodatkowo wspierane będzie podłączenie budynków do lokalnej sieci ciepłowniczej oraz instalacja kolektorów słonecznych, pomp ciepła, paneli fotowoltaicznych oraz przydomowych elektrowni wiatrowych.

W uzdrowiskach korzystniej

Pożyczki będą wynosiły do 50% kosztów kwalifikowanych. Dofinansowanie przypadające na dom jednorodzinny będzie mogło wynieść do 10 tys. zł, a w przypadku mieszkania w bloku będzie to 7 tys. zł. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe będą mogły pozyskać dofinansowanie w wysokości do 4 tys. zł na jedno mieszkanie.

Pożyczki udzielane gminom będą umarzane do wysokości 50% a w przypadku wymian instalacji w budynkach na terenach uzdrowisk umorzenia wyniosą 70% wypłaconych kwot – podkreśla Aleksander Marek Skorupa.

Wniosek o umorzenie części pożyczki beneficjent będzie mógł złożyć po terminowym zakończeniu zadania, udokumentowaniu osiągnięcia planowanych efektów rzeczowych i ekologicznych oraz po spłacie 50% kapitału pożyczki. W przypadku terenów uzdrowiskowych beneficjent będzie się mógł ubiegać o umorzenie pożyczki już po spłacie 30% tego kapitału.

Samorządy mogą składać wnioski o dofinansowanie już od 28 kwietnia br. Program będzie realizowany do 28 kwietnia 2019 r.

Na podstawie informacji nadesłanej przez WFOŚiGW

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook