Pierwszy skazany za palenie węgla i drewna w Krakowie

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia uznał za winnego mieszkańca, który w październiku 2019 r. spalał w piecu centralnego ogrzewania zabronione rodzaje paliw, czyli drewno i węgiel. Sąd wymierzył mu karę jednego miesiąca ograniczenia wolności. Winny został zobowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.

Krakowski magistrat zaznacza przy tym, że nieprawidłowości w sposobie ogrzewania wykazała kontrola przeprowadzona przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej Miasta Krakowa.

Według sądu okoliczności zdarzenia i wina obwinionego nie budziły wątpliwości, a dokonane przewinienie zostało uznane za wykroczenie wobec zapisów Uchwały Sejmiku Województwa Małopolskiego z 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw. To pierwszy tego typu wyrok (tzw. uchwały antysmogowej).

Przy okazji krakowski magistrat przypomniał, że od 1 września 2019 r. w instalacjach grzewczych na terenie Grodu Kraka dopuszczone jest stosowanie wyłącznie paliw gazowych (gazu ziemnego wysokometanowego lub zaazotowanego) albo lekkiego oleju opałowego. Wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej wyciągane są konsekwencje wynikające z przepisów prawa. Odnotowywane wykroczenia mogą zakończyć się pouczeniem, mandatem karnym od 20 zł do 500 zł lub skierowaniem wniosku o ukaranie do sądu (grzywna nawet do 5 tys. zł.) – przestrzega UM.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński (zdjęcie ilustracyjne)

Udostępnij

Facebook