Podejmą monitoring niskiej emisji

Urząd Miasta Krakowa (UM) poinformował, że Prezydent Miasta. Jacek Majchrowski zarządzeniem nr 1283/2018 powołał zespół zadaniowy ds. zintegrowanego systemu zarządzania jakością powietrza.

Pierwsze spotkanie Zespołu ma się odbyć 29 czerwca br.

Do zadań Zespołu ma należeć przygotowanie wytycznych dotyczących systemu, którego celem będzie m.in. identyfikacja źródeł niskiej emisji i jej monitorowanie – podaje krakowski magistrat.

Przyczynkiem do powstania zespołu roboczego były rozmowy prowadzone przez UM z naukowcami z Centrum Energetyki AGH. Dotyczyły one współpracy w zakresie wykorzystania teledetekcji (zdjęć lotniczych i satelitarnych) do analizy źródeł niskiej emisji.

Grupa została utworzona na wniosek Pawła Ścigalskiego, pełnomocnika prezydenta ds. jakości powietrza. Wśród członków zespołu znaleźli się przedstawiciele Akademii Górniczo-Hutniczej, Politechniki Krakowskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. W pracach zespołu będzie również uczestniczył Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska i przedstawiciel polskiego oddziału Norweskiego Instytutu Badań Atmosfery.

Jak zaznacza magistrat, członkowie zespołu swoje funkcje pełnią społecznie.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook