Pomiary zanieczyszczenia powietrza z samochodu elektrycznego

We wtorek 30 sierpnia 2016 r. odbyło się spotkanie władz Uniwersytetu Wrocławskiego i Urzędu Miasta Wrocławia, podczas którego zademonstrowane zostały trzy nowo zakupione przez wrocławski magistrat samochody elektryczne.

Dwa z pojazdów będą wykorzystywane do pracy w terenie przez urzędników miejskich, głównie z Wydziału Środowiska i Rolnictwa. Samochody te przydadzą się m.in. do wyjazdów interwencyjnych oraz kontroli przed i po wydaniu decyzji administracyjnych, a także do inspekcji dotyczących gospodarowania odpadami, emisji zanieczyszczeń i hałasu oraz przestrzegania zapisów regulaminu utrzymania czystości.


eko wroclaw09

Jeden samochód został natomiast użyczony uczelni, która będzie go wykorzystywać jako mobilną stację pomiarową. Umożliwi ona kompleksowe, patrolowe pomiary warunków meteorologicznych oraz stężeń pyłu zawieszonego na terenie Wrocławia. Wyniki pomiarów będą udostępniane m.in. na portalu, gdzie znajdą się także bieżące prognozy stężenia zanieczyszczeń oraz warunków biometeorologicznych, jak również ostrzeżenia o przekroczeniach dopuszczalnych poziomach zanieczyszczenia powietrza.

Napędy nowych samochodów są w 100% elektryczne, a zasięg pojazdów na pełnym ładowaniu wynosi ok. 170 km. Czas ładowania to ok. 12 godzin z gniazdka lub ok. 30 minut w stacji szybkiego ładowania (do 80% pojemności baterii). Koszt przejazdu takim autem wynosi ok. 6 zł/100 km.

Na podstawie informacji nadesłanej przez Urząd Miasta Wrocław, fot. UM Wrocław

Udostępnij

Facebook