Projekt uchwały antysmogowej dla Małopolski przyjęty

W połowie tego tygodnia Zarząd Województwa Małopolskiego przyjął projekt tzw. uchwały antysmogowej dla regionu. Uchwała ma od połowy przyszłego roku wprowadzić całkowity zakaz spalania mułów i flotów węglowych w piecach na terenie województwa oraz wyeliminować montowanie kotłów, które nie spełniają określonych norm emisyjnych.

Najważniejszymi założeniami projektu uchwały antysmogowej dla Małopolski jest ograniczenie powstawania nowych źródeł niskiej emisji i wprowadzenie zakazu instalowania tzw. kopciuchów, czyli kotłów, które nie spełniają żadnych norm emisji zanieczyszczeń – wyjaśnia Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego (UMWM). Od połowy przyszłego roku uchwała ma wprowadzić zakaz palenia w piecach mułami i flotami węglowymi oraz mokrym drewnem (o wilgotności powyżej 20%). Zakaz powinien poprawić jakość powietrza w regionie, bowiem obecnie do sprzedaży – głównie w Małopolsce i na Śląsku – trafia 800 tys. ton odpadów węglowych, a w efekcie ich spalania ponad 98% mieszkańców województwa oddycha powietrzem, charakteryzującym się nawet 10-krotnym przekroczeniem dopuszczalnego stężenia benzo(a)pirenu. Skutkiem przekraczania norm jest – jak podaje UMWM – śmierć ponad 4 tys. osób rocznie, które umierają z powodu chorób wywołanych w następswie oddychania zanieczyszczonym powietrzem. Koszty związane z leczeniem chorych z powodu zanieczyszczeń powietrza i ich nieobecnością w pracy szacuje się natomiast na 3 mld zł rocznie.

uchwała_antysmogowa

Wejście w życie uchwały antysmogowej dla całej Małopolski nie pociągnie za sobą natychmiastowych konsekwencji, przekonuje UMWM i dodaje, że na dostosowanie się do jej przepisów mieszkańcy będą mieli czas do końca 2022 r. lub do końca 2026 r., w przypadku korzystania z kotła spełniającego przynajmniej wymagania emisyjne określone dla kotłów klasy 3. Uchwała ta nie będzie dotyczyła Krakowa, dla którego przyjęto przepisy stanowiące, całkowity zakaz stosowania węgla i drewna w kotłach, piecach i kominkach (zakaz ten wejdzie w życie 1 września 2019 r.).

Podjęta przez Zarząd decyzja to pierwszy z formalnych kroków na drodze do wprowadzenia przepisów antysmogowych w regionie. Kolejne etapy obejmują konsultacje społeczne i przyjęcie ostatecznego kształtu uchwały przez radnych sejmiku.

Na podstawie www.malopolska.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook