Redukcja emisji dzięki termomodernizacji

Urząd Miasta Gdyni poinformował, że podpisana została umowa o dofinansowanie termomodernizacji 14 budynków komunalnych w mieście. Realizacja przedsięwzięcia przyczyni się do redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza.

Na mocy umowy podpisanej 28 kwietnia br. samorząd województwa pomorskiego przekazał Gdyni ponad 7 mln zł unijnej dotacji. Środki te zostaną przeznaczone na termomodernizację 14 budynków komunalnych, które obejmują 585 gospodarstw domowych.

Zmniejszenie zużycia energii o 75%

Pełna nazwa projektu to „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków komunalnych mieszkalnych na terenie Gdyni”. Dzięki unijnym pieniądzom przeprowadzone zostaną remonty budynków, które mają znacząco poprawić ich efektywność energetyczną.

termomodernizacja i redukcja emisji

Uzyskane zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną wykorzystywaną do ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody ma się przełożyć na duże oszczędności finansowe. Zmniejszenie zużycia energii w zależności od budynku wyniesie średnio ok. 75% i ma się wahać od 47,7% do 91,4%.

Redukcja emisji i poprawa jakości powietrza

Oprócz dużej oszczędności energii, efektem prac podnoszących efektywność energetyczną budynków ma być lepsze wykorzystanie zasobów naturalnych. Znaczący ma być także rezultat projektu w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych i poprawy jakości powietrza. Gdyński magistrat szacuje, że roczny spadek emisji wyniesie ponad 2,5 tys. ton równoważnika CO2, a pyłu PM10 – 477,75 kg.

Całkowity koszt projektu wynosi 11 823 502,90 zł, a dofinansowanie unijne przyznane przez marszałka to 7 383 391,89 zł (66,38% kosztów kwalifikowanych). Projekt realizowany będzie w latach 2017-2019.

Na podstawie gdynia.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook