Sprawdź jakość powietrza w Rudzie Śląskiej

Urząd Miasta Ruda Śląska (UM) poinformował, że można już sprawdzać odczyty z czujników smogu zainstalowanych w mieście na zlecenie rudzkiego magistratu.

Urządzenia dokonują pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz dwutlenku węgla na terenie Rudy Śląskiej. Koszt złożonego z 15 urządzeń systemu wyniósł 18 tys. zł.

Jakość powietrza można sprawdzić w Internecie

Mieszkańcy mają teraz dostęp do dokładnych danych na temat jakości powietrza w ich najbliższym otoczeniu. Liczymy, że szeroki dostęp do tych informacji będzie miał również aspekt edukacyjny. Tym samym jeszcze bardziej wzrośnie świadomość mieszkańców co do tego, jakim i jakiej jakości materiałem nie należy opalać w piecu – podkreśla prezydent Grażyna Dziedzic.

Czujniki w większości przypadków zostały zamontowane na miejskich obiektach użyteczności publicznej. – Przy wyborze lokalizacji pod uwagę braliśmy zabudowę w danym rejonie. W ten sposób część urządzeń zlokalizowana jest w miejscach, gdzie budynki opalane są węglem, natomiast niektóre z urządzeń umiejscowione zostały tam, gdzie dominuje zabudowa podłączona do sieci CO. Dodatkowo urządzenia zamontowane zostały na Burloch Arenie w Orzegowie oraz stadionie lekkoatletycznym, czyli dwóch obiektach sportowych, gdzie aktywność prowadzona jest na wolnym powietrzu – informuje wiceprezydent Krzysztof Mejer.

Lokalizacje czujników:
1. Bielszowice – Dom Kultury, ul. Kokota
2. Bykowina – Szkoła Podstawowa nr 23, ul. 11 Listopada
3. Bykowina – Oczyszczalnia ścieków „Barbara”, ul. Barbary
4. Chebzie – Miejskie Przedszkole nr 14, ul. Węglowa
5. Czarny Las – stadion lekkoatletyczny, ul. Czarnoleśna
6. Godula – Szpital Miejski, ul. Lipa
7. Halemba – Oczyszczalnia ścieków „Halemba-Centrum”, ul. Młyńska
8. Halemba – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2, ul. Kaczmarka
9. Kochłowice – Szkoła Podstawowa nr 20, ul. Wyzwolenia
10. Nowy Bytom – budynek Urzędu Miasta, Plac Jana Pawła II
11. Orzegów – DPS Senior, ul. Puszkina
12. Orzegów – Burloch Arena, ul. Bytomska
13. Ruda – budynek MPGM TBS, ul. Janasa
14. Wirek – budynek MPGM TBS, ul. 1 Maja
15. Wirek – budynek Szkoły Podstawowej nr 8, ul. Główna.

Jakość powietrza

Urządzenia dokonują pomiaru pyłu zawieszonego PM 10 i PM 2,5 oraz dwutlenku węgla. – Wszystkie są już zamontowane, odczyty z 14 czujników są już dostępne, jedynie dane z urządzenia przy ul. 11 Listopada z przyczyn technicznych zostaną udostępnione w najbliższych dniach – tłumaczy Eugeniusz Malinowski, zastępca naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska i Górnictwa. – Docelowo będą również wykonywane pomiary emisji tlenków azotu, będących składnikiem spalin samochodowych – dodaje. Wyniki prezentowane są na stronie internetowej discovair.pl. Wybierając punkt pomiaru na mapie można odczytać aktualne wyniki, a korzystając z menu w prawym górnym rogu strony można sprawdzić historię odczytów w wybranym przedziale czasowym i wygenerować raport w formacie .xlsx.

Dodatkowe pomiary stężeń zanieczyszczeń prowadzone są w ramach współpracy miasta z Głównym Instytutem Górnictwa. Eko Patrol GIG korzysta z samochodu elektrycznego i drona, wyposażonych w urządzenia pomiarowe.

Nie tylko czujniki powietrza

Czujniki powietrza nie są jedynym działaniem miasta w zakresie walki ze smogiem. Jednym z nich jest dofinansowanie do wymiany starych pieców węglowych. Obecnie górny limit dofinansowania do zmiany systemu ogrzewania to 2,5 tys. zł dla budynku jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego. – Dofinansowaniem objęte są nakłady poniesione na zakup nowych urządzeń grzewczych, podłączenie do sieci ciepłowniczej oraz odnawialne źródło energii – zakup nowej pompy ciepła stosowanej jako podstawowy system ogrzewania – tłumaczy wiceprezydent Krzysztof Mejer. – Mogą się o nie ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych, osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do mieszkania w budynkach wielorodzinnych oraz wspólnoty mieszkaniowe – dodaje. Co ważne, wniosek o dofinansowanie należy złożyć przed zakupem nowego urządzenia. Ponadto istnieje warunek, że ubiegające się o dotację osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe nie mogą posiadać jakiegokolwiek zadłużenia względem miasta.

W przypadku budynków wielorodzinnych obowiązuje limit dofinansowania. I tak w budynkach do 10 lokali mieszkalnych limit dofinansowania wynosi 5 tys. zł, od 11 do 20 lokali – 10 tys. zł, a powyżej 20 – 15 tys. zł.

W ciągu 2016 i 2017 roku miasto rozliczyło 241 wniosków, z których 98 dotyczyło zmiany na ogrzewanie gazowe, 58 – na niskoemisyjne paliwo stałe, 29 – na ogrzewanie elektryczne, a 56 – na podłączenie do sieci ciepłowniczej. Łączna kwota przyznanego dofinansowania wyniosła ponad 760 tys. zł. Dzięki wspartym przez miasto inwestycjom uniknięto emisji do atmosfery w skali roku szacunkowo ponad 12 ton pyłu zawieszonego oraz prawie 7,8 ton dwutlenku siarki.

Warto dodać, że miasto w tym roku realizować będzie także projekt, dzięki któremu dofinansowane zostanie wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii w 51 budynkach jednorodzinnych.

W ramach realizowanego przez miasto przedsięwzięcia zamontowanych zostanie 31 instalacji fotowoltaicznych, 15 solarnych oraz 5 pomp ciepła. Na ten cel miasto pozyskało środki unijne w wysokości ponad 1 mln zł. Przygotowywana jest dokumentacja drugiego etapu, obejmującego 180 instalacji OZE.

Kontrole pieców przez Straż Miejską

Kolejnym działaniem władz Rudy Śląskiej mającym na celu ograniczenie niskiej emisji są kontrole pieców prowadzone przez rudzką Straż Miejską. Na bieżąco kontroluje ona, czy w piecach domowych są spalane odpady komunalne. W tym celu funkcjonariusze mają prawo samodzielnie lub z powołanym w tym zakresie rzeczoznawcą wejść do domu i pobrać do badań popiół. Co ważne, nie wpuszczając strażnika miejskiego właściciel nieruchomości popełnia przestępstwo z art. 225 Kodeksu Karnego, a funkcjonariusz w takiej sytuacji ma prawo wezwać policję. Za spalanie odpadów w piecu grozi kara grzywny do 5 tys. zł. Od 1 października 2017 do końca stycznia br. przeprowadzono 176 kontroli, podczas których nałożono 78 mandatów karnych.

Na podstawie informacji nadesłanej przez UM Ruda Śląska

fot. 2 x UM Ruda Śląska

Udostępnij

Facebook