Stacje monitoringu zmodernizowane

Wojewódzka Inspekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu (WIOŚ) dokonała modernizacji stacji pomiarowych, które badają m.in. jakość powierza we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Jak podał Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu (WFOŚiGW), WIOŚ wymienił kontenery wraz z wyposażeniem, w tym z układami poboru prób w sześciu stacjach pomiarowych zlokalizowanych w Kłodzku, Nowej Rudzie, Wrocławiu, Świeradowie, Dzierżoniowie i Działoszynie.

Wspomniane stacje pomiarowe stanowią element Państwowego Monitoringu Środowiska. Modernizacja stacji jest elementem całorocznego programu oceny stanu środowiska województwa dolnośląskiego prowadzonego przez WIOŚ. Monitorowany jest stan czystości wód, gleb, powietrza, poziom hałasu i pól elektromagnetycznych. Koszt tegorocznego programu to około 9 mln zł.

Stacje monitoringu

Akcję modernizacji stacji wsparł finansowo WFOŚiGW. Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu we Wrocławiu na realizację programu to ok. 3 mln zł. W tym na modernizację sześciu stacji przeznaczono ok. 300 tys. zł. Koszt ten w całości pokrył WFOŚiGW.

W naszym regionie działa 27 specjalistycznych stacji badających zanieczyszczenia powietrza. W ramach całorocznego programu monitoringu na całym Dolnym Śląsku wykonuje się ponad 100 tysięcy pomiarów substancji zawartych w powietrzu, wodzie i glebie – mówi Łukasz Kasztelowicz, prezes zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu.

Przy okazji WFOŚiGW podał, że w skali kończącego się roku odnotowano już sporą ilość dni z przekroczeniami 24-godzinnego poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM10. Pył ten stanowi zasadniczy element tzw. smogu.

Według Funduszu, najgorsza sytuacja jest w Nowej Rudzie, gdzie było aż 89 dni z przekroczeniami. W Kłodzku odnotowano 60 takich dni, we Wrocław (stacja przy ul. Korzeniowskiego) zaś 46 dni. Przekroczenia norm wystąpiły jeszcze na 12 innych stanowiskach pomiarowych, m.in. w Legnicy, Ząbkowicach Śląskich i Jeleniej Górze.

Na podstawie wfosigw.wroclaw.pl

fot. WFOŚiGW

Udostępnij

Facebook