Warszawa ogłosiła przetarg na 165 czujników pomiarowych

Stolica ogłosiła przetarg na dostawę i uruchomienie 165 czujników pomiarowych wraz z oprogramowaniem. Czujniki są ostatnim, kluczowym elementem nowego, kompleksowego systemu monitoringu jakości powietrza w Warszawie – podkreślił Urząd m.st. Warszawy (UM).

165 czujników pomiarowych – rozbudowa systemu monitoringu jakości powietrza

W 2020 r. Warszawa rozbudowała system monitoringu jakości powietrza o dwie nowe stacje referencyjne. Jedna z nich stanęła w sierpniu przy ul. Grochowskiej, a druga w grudniu przy alei Solidarności, w sąsiedztwie Placu Bankowego.

– Gęsta sieć czujników pomiarowych „domknie” nasz kompleksowy system monitoringu oraz pozwoli rzetelnie informować mieszkańców o aktualnej jakości powietrza. Naszym priorytetem jest zdrowie wszystkich mieszkańców Warszawy więc zależy nam na tym, aby mieli aktualną, precyzyjną wiedzę o jakości warszawskiego powietrza – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni m.st. Warszawy.

165 czujników pomiarowych – na terenie Warszawy i 17 gmin ościennych

Spośród 165 czujników pomiarowych 108 zostanie zainstalowanych na terenie Warszawy, a pozostałe będą zlokalizowane w 17 gminach ościennych. Rozciągnięcie sieci monitoringu na całą metropolię warszawską pozwoli lepiej śledzić, gdzie powstają zanieczyszczenia i jak się przemieszczają. W umowie zawarto również prawo opcji, które daje możliwość rozszerzenia zamówienia o kolejne 100 czujników.

Wszystkie czujniki pomiarowe będą mierzyć poziom pyłów zawieszonych PM10, PM 2,5 i PM1 oraz dwutlenku azotu, a 13 z nich dodatkowo poziom ozonu. Lokalizacje czujników zostały wytypowane przez ekspertów z Politechniki Warszawskiej – w taki sposób, aby uzyskane wyniki były reprezentatywne dla poszczególnych dzielnic. Część urządzeń pojawi się na budynkach placówek oświatowych, użyteczności publicznej oraz w rejonie ruchliwych ulic i skrzyżowań. Pozwoli to na dokładniejsze monitorowanie i identyfikację potencjalnych zagrożeń, a także na dalsze doskonalenie systemu informowania mieszkańców.

Łączny koszt budowy systemu wyniesie 4-5 mln zł. Środki na rozbudowę pochodzą z projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny (Virtual WOF)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014-2020.

Warszawa informuje mieszkańców o jakości powietrza

Stolica postawiła sobie ambitny cel jak najlepszego informowania mieszkańców o jakości powietrza. Dotychczas system informowania opierał się na danych pozyskanych ze stacji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska (GIOŚ), spośród których tylko jedna miała charakter komunikacyjny, czyli mierzyła jakość powietrza przy głównej arterii transportowej – podkreśla UM.

Obie stacje referencyjne, które zostały zbudowane w 2020 r. przy ul. Grochowskiej 244a i al. Solidarności 83/89, są stacjami komunikacyjnymi. Obie zostały wybudowane w standardzie stacji GIOŚ. Dane z tych stacji są dostępne na warszawskiej platformie IoT.

Na podstawie nadesłanej informacji

fot. P. Strzyżyński (zdjęcie ilustracyjne)

Udostępnij

Facebook