Współpraca na rzecz jakości powietrza

Zwiększenie skuteczności działań na rzecz poprawy jakości powietrza oraz poprawa efektywności energetycznej to główne cele, jakie przyświecają porozumieniu o współpracy pomiędzy Gminą Miejską Kraków, Akademią Górniczo-Hutniczą oraz Norweskim Instytutem Badań Powietrza, które podpisane zostało w tym tygodniu w Krakowie.

W wydarzeniu wzięli udział dr Kari Nygaard, dyrektor Norweskiego Instytutu Badań Powietrza, Jacek Majchrowski, prezydent Miasta Krakowa oraz prof. Tadeusz Słomka, rektor Akademii Górniczo-Hutniczej.

Zawarte porozumienie ma charakter badawczo-wdrożeniowy, a jego celem jest – jak mówił prezydent Majchrowski – wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w obszarze inżynierii środowiska, które skupiać się będą na poprawie jakości powietrza, wzroście efektywności energetycznej, wykorzystaniu energii odnawialnej i rozwiązaniach technicznych dla energetyki rozproszonej.

Współpracę pomiędzy sygnatariuszami porozumienia podzielono na dwa moduły. Pierwszy to moduł analityczny, który ma pozwolić na uzupełnienie działań realizowanych już przez Urząd Miasta Krakowa, a drugi moduł badawczo-wdrożeniowy, który ma rozwiązać konkretne problemy zidentyfikowane w obszarach objętych porozumieniem.

Na podstawie krakow.pl

fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook