Wstępna ocena ryzyka

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach (WIOŚ) opublikował wyniki analizy wyników pomiarów jakości powietrza i na tej podstawie przygotował Komunikat na temat ryzyka przekroczenia dopuszczalnego poziomu pyłu zawieszonego PM10 na terenie województwa świętokrzyskiego w bieżącym roku.

Tab. Liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu PM10

WIOS_Kielce

W lutym br. WIOŚ dokonał analizy, by móc określić, czy istnieje ryzyko przekroczenia norm jakości powietrza w 2016 r. Analizie, na bazie której określono ryzyko, poddano wyniki pomiarów jakości powietrza z ostatnich 12 miesięcy (tj. za okres od 1. lutego 2015 r. do 31. stycznia br.). Zakres analiz obejmował pył zawieszony PM10 (średnia 24-godzinna), dwutlenek siarki (średnia24-godzinna i średnia 1-godzinna) i dwutlenek azotu (średnia 1-godzinna).

Kielecki WIOŚ zastrzegł przy tym, że analizowane dane zostały wstępnie zweryfikowane, a ich ostateczna weryfikacja zostanie dokonana do 31 marca br. i że dopiero po jej dokonaniu będzie można wyciągać ostateczne wnioski.

Wnioski płynące z analizy są następujące: dla SO2 i NO2 nie ma ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych i alarmowych. Na wszystkich stanowiskach pomiarowych w województwie stwierdzono natomiast ryzyko przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM10 określonego dla stężeń 24-godzinnych, po uwzględnieniu dozwolonej liczby 35 przekroczeń w roku.

Na podstawie: kielce.pios.gov.pl, fot. P. Strzyżyński

Udostępnij

Facebook