Wymienią urządzenia grzewcze na proekologiczne

W gminie Pokrzywnica przeprowadzona będzie wymiana urządzeń grzewczych. Obejmie ona 70 budynków jednorodzinnych. Dodatkowo wykonana zostanie modernizacja energetyczna budynków Szkoły w Nowym Niestępowie. Jak wskazuje Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM), jakość powietrza powinna również poprawić się w Baboszewie. Kotły węglowe w 58 budynkach mieszkalnych zostaną tam wymienione na piece gazowe oraz opalane biomasą.

Wymienią urządzenia grzewcze na proekologiczne z dofinansowaniem z mazowieckiego RPO

Decyzją zarządu województwa mazowieckiego oba projekty otrzymają ponad 2,5 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO). Umowy w tej sprawie podpisali przedstawiciele zarządu województwa mazowieckiego – Elżbieta Lanc i Janina Ewa Orzełowska oraz reprezentanci beneficjentów – Adam Dariusz Rachuba, wójt i Magdalena Lusa skarbnik gminy Pokrzywnica. W imieniu drugiego beneficjenta podpis pod umową złożyli także Bogdan Janusz Pietruszewski, wójt oraz Anna Guzanowska, skarbnik gminy Baboszewo.

Gmina Pokrzywnica przeznaczy blisko 1,5 mln zł dofinansowania na wymianę urządzeń grzewczych w 70 budynkach jednorodzinnych. Stare piece węglowe mieszkańcy wymienią m.in. na kotły gazowe oraz na te opalane pelletem. Projektem objęte zostaną również budynki szkoły w Nowym Niestępowie. Beneficjent przeprowadzi ich termomodernizację. Obejmie ona m.in. docieplenie ścian zewnętrznych, wymianę okien na sali gimnastycznej i instalacji wentylacji mechanicznej. Gmina zamontuje także nowe energooszczędne oświetlenie. Przyznane fundusze pozwolą również na wymianę starego pieca w szkole.

Celem inwestycji jest ograniczenie niskiej emisji oraz zwiększenie udziału energii odnawialnej na terenie gminy.

Poprawa jakości powietrza i ograniczenie niskiej emisji na terenie gminy Baboszewo to cele kolejnego projektu, który znalazł się na liście rankingowej. Za ponad 1,1 mln zł z RPO w 58 budynkach mieszkalnych zostaną zamontowane instalacje gazowe wewnętrzne i zewnętrzne niskiego ciśnienia (40 sztuk) oraz kotłownie gazowe i kotłownie na biomasę wyposażone w kotły z automatycznym podajnikiem paliwa (18 sztuk).

Jak podaje UMWM, z dofinansowania skorzysta także budynek Urzędu Gminy Baboszewo. Zostanie na nim zamontowana instalacja fotowoltaiczna.

Na podstawie www.mazovia.pl

fot. UMWM

Udostępnij

Facebook