Dofinansowanie na ochronę powietrza

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (UMWM) podał informacje o kolejnych gminach, które otrzymają dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza.

Jak podaje UMWM, przyznane wsparcie gminy wykorzystają m.in. na zakup narzędzi do kontroli palenisk domowych, oczyszczaczy powietrza, tworzenie terenów zieleni czy zakup systemów służących do informowania o jakości powietrza.

Dofinansowanie na ochronę powietrza dla mazowieckich gmin

Wsparcie trafi m.in. do trzech gmin z powiatu płońskiego – Nowego Miasta, Baboszewa i Raciąża. Gminy zakupią i zainstalują systemy informacyjne i wykonają nowe nasadzenia. Do samorządów z powiatu płońskiego trafi ponad 61 tys. zł.

Działania zmierzające do poprawy naszego środowiska to dla nas priorytetowa sprawa, ale też duże wyzwanie. W tym roku dzięki środkom samorządu Mazowsza dofinansowanych zostało aż 110 projektów, dzięki którym poprawi się jakość powietrza w mazowieckich gminach – ocenił Paweł Obermeyer, radny województwa mazowieckiego.

Z kolei z powiatu grójeckiego wsparcie na zakup mierników zanieczyszczenia powietrza, w ramach systemu informowania o jakości powietrza, otrzyma gmina Warka. Dofinansowanie wyniesie 2770 zł.

Wszystkie działania, które mają na celu poprawę środowiska są dla nas zadaniami priorytetowymi. W tym roku uruchomiliśmy nowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza na Mazowszu. Środki zostały przeznaczone m.in. na rewitalizację terenów zieleni, zakup oczyszczaczy czy zakup systemów informowania o jakości powietrza. Liczymy, że te drobne przedsięwzięcia wpłyną pozytywnie na nasze środowisko – podkreślił Rafał Rajkowski, wicemarszałek województwa.

ochrona powietrza

Natomiast z powiatu kozienickiego wsparcie, w wysokości 7958 zł, na zakup systemu monitorującego stan powietrza otrzyma gmina Garbatka-Letnisko. A gmina Policzna (pow. zwoleński) otrzyma 9995 zł wsparcia na wyposażenie szkół w oczyszczacze powietrza.

Z kolei z terenu powiatu piaseczyńskiego wsparcie otrzymają trzy gminy – Tarczyn, Góra Kalwaria i Piaseczno. Gminy przeznaczą środki m.in. na zakup czujników z usługą monitoringu jakości powietrza, utworzenie nowego terenu zieleni w Piasecznie czy zakup elementów systemu monitorowania zanieczyszczeń powietrza. Gminy te otrzymają łącznie ponad 210 tys. zł.

Wsparcie trafi również do trzech gmin z powiatu otwockiego. Są to Celestynów, Otwock i Józefów. Gminy przeznaczą środki m.in. na zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza, wykonanie nasadzeń roślinności, wdrożenie inteligentnego systemu monitorowania jakości powietrza służącego do informowania i edukowania mieszkańców, a także na zakup drona badającego skład dymu z kominów. Gminy otrzymają na ten cel ponad 393 tys. zł.

Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza

Warto przypomnieć, że Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza (MIWOP), to pilotażowy program samorządu województwa mazowieckiego. Ma on na celu poprawę jakości powietrza w regionie. O wsparcie w ramach MIWOP mogły się ubiegać wszystkie typy gmin. W tegorocznej pierwszej edycji złożonych zostało 119 wniosków, a wsparcie otrzymało 110 projektów. W sumie na ich realizację z budżetu Mazowsza przeznaczonych zostanie 4,8 mln zł.

Ten program ma przede wszystkim służyć poprawie jakości powietrza na Mazowszu. Udało nam się dofinansować aż 110 działań proekologicznych, których celem jest dbanie o nasze wspólne środowisko. Poprawa stanu powietrza jest teraz dla nas priorytetowym zdaniem, dlatego cieszę się, że w tym roku stworzyliśmy ten projekt – stwierdził Piotr Kandyba, radny województwa mazowieckiego.

Na podstawie www.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.mazovia.pl, www.mazovia.pl i www.mazovia.pl

Udostępnij

Facebook